Samfunnsansvar

Besøk våre engelske nettsider for en fyldigere omtale av samfunnsansvar.

Samfunnsansvar

All aktivitet innen digitalt liv-initiativet er forankret i et samfunnsansvarlig rammeverk fordi vi anerkjenner nødvendigheten av å være oppmerksom på samfunnsmessig kontekst for og videreutvikling av kompetanse om konsekvensene av bioteknologisk forskning. Dette er grunnen til at vi hele tiden jobber for å svare på spørsmålet: Hva slags fremtid ønsker vi at vitenskap, teknologi og innovasjon kollektivt skal skape for verden?

Arbeidsgruppen for RRI

Samfunnsansvarlig forskning og innovasjon omtales ofte bare som RRI, etter den engelske termen «Responsible Research and Innovation». Arbeidsgruppen for RRI skal bidra til å bygge opp en infrastruktur som senker terskelen for å få solide og velintegrerte RRI-komponenter inn i de forskerprosjektene som tilhører Senter for digitalt liv Norge, og på den måten legge til rette for at forskerprosjektene skal bli i stand til å ivareta sitt samfunnsansvar. I praksis betyr det at vi skal drive veiledning og opplæring i prinsippene for RRI, samt bistå til at forskerprosjektene får den nødvendige kontakten med publikum.

 • Vi arrangerer møter, workshoper og minikurs der RRI-problematikken presenteres og gjennomgås, både konseptuelt, men også mer praktisk orientert.
 • Vi bidrar med kompetanse og veiledning i hvordan de ulike forskerprosjektene skal kunne implementere RRI inn i sine problemstillinger, forskningsmetoder og arbeidsrutiner.
 • Vi deltar også aktivt i Senter for digitalt liv Norge sin forskerskole.
 • Vi bidrar til å opprette møtesteder slik at forskere fra livsvitenskap kan komme sammen med og starte samarbeid med forskere som har RRI-aspekter som sitt spesialfelt

Rollen RRI har i Senter for digitalt liv Norge går slik sett ut på å belyse spørsmål som:

 • Hva konkret vil kravet om RRI bety for bioteknologisk forskning og innovasjon i Norge og for de enkelte prosjektene?
 • Hvilke samfunnsutfordringer må forskning innen bioteknologi i Norge adressere?
 • Hvilken type samfunn vil norsk bioteknologi bidra til?
 • Hvordan vil den norske konteksten innvirke på engasjement og deltagelse?
 • Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Bli en del av senteret

Midlertidig stengt for søknader fra forskere og industri. PhD-studenter og postdoktorer kan bli medlemmer av forskerskolen.

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • SINTEF
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Oslo Universitetssykehus
 • Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet