Smartsoil

Bedre jordhelse med digitale diagnostiske verktøy

Gulrotåker

God jordhelse er avgjørende for en bærekraftig utvikling av landbruket. Prosjektet skal å utvikle diagnostiske verktøy for å kartlegge mikroorganismer som er viktige for landbruket. Hensikten er å tilby presise digitale verktøy for bønder og andre i landbruket slik at de lettere kan finne måter å bedre jordhelsen på.

Landbruket påvirkes direkte av klimaendringer, og det er et økende behov for å redusere klimagassutslipp fra sektoren og få mer bærekraftige matsystemer. Det er også behov for å bedre matkvalitet og redusere erosjon av matjord.

Prosjektet vil integrere data om jord og annen agroklimatiske data og utvikle digitale verktøy.

Prosjektinformasjon

  • Kategori:
    Landbruk
  • Institusjon:
    Universitetet i Oslo
  • Assosiert prosjekt

Prosjektleder

Kamran Shalchian-Tabrizi

E-post: kamran.shalchian-tabrizi@ibv.uio.no
Tlf: +47 41045328

Profil

Eksterne ressurser

Prosjektet er knyttet til SPARK Norway-prosjektet Healthy soils for a healthy life ved UiO.