PerCaThe

Persontilpasset kreftbehandling

Målet med prosjektet er å utvikle en ny tilnærming til kreftbehandling. Det tverrfaglige teamet vil kombinere matematisk modellering, statistiske metoder, data om pasienten og utprøving av legemidler på pasientens kreftceller. Metodeutvikling og implementering er rettet mot pasienter med brystkreft, lungekreft og lymfom. Forskerne vil også undersøke etiske, samfunnsmessige og regulatoriske aspekter ved den nye teknologien.

Innovasjon: Prosjektet skal utvikle og implementere en ny tilnærming til kreftbehandling, i tett samarbeid med en rekke industrielle partnere.

Prosjektet er et konvergensmiljø finansiert av UiO:Livsvitenskap.

Gå til prosjektets nettside.

Prosjektinformasjon

  • Kategori:
    Helse
  • Assosiert prosjekt

Prosjektleder

Arnoldo Frigessi

E-post: arnoldo.frigessi@med.uio.no
Tlf: +47-95735574

Profil

Prosjektleder

Kjetil Taskén

Profil

Eksterne ressurser

PerCaThe - Effective Cancer Drug Combinations one-pager

  • Aktivitet