ParkOme

Database for å forstå Parkinsons sykdom

Målet med prosjektet er å utvikle en omfattende database og molekylært nettverk for å forstå Parkinsons sykdom. Forskerne skal integrere analyser av DNA, DNA-metylering, kromatin-modifisering, RNA og proteiner fra hjernevev fra friske mennesker og personer med Parkinsons sykdom. Databasen vil gi ny informasjon om årsaker, sykdomsmekanismer, biomarkører og behandlingsmål for nevrodegenerativ sykdom.

Innovasjon: Prosjektet innebærer betydelig teknisk og metodisk innovasjon i arbeidet med å integrere de ulike typene data.

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og Bergens Forskningsstiftelse

Gå til prosjektets nettsideettside.

Prosjektinformasjon

  • Kategori:
    Helse
  • Institusjon:
    Universitetet i Bergen
  • Assosiert prosjekt

Prosjektleder

Charalampos Tzoulis

Profil

  • Aktivitet

Aktivitet