NANOP

Mekansimene bak biologiske nanopartikler.

Målet med prosjektet er å bruke syntetisk biologi for å utvikle nanopartikler med ulike enzymatiske egenskaper. Forskerne vil undersøke og manipulere de molekylære signalene som bakterier bruker for å lage nanopartikler.

Innovasjon: Prosjektet kombinerer eksperimentelle metoder med simulering for å utvikle biologiske nanopartikler til bruk i oljeindustrien.

Prosjektet mottar støtte fra det matematisk- naturvitenskapelige fakultet ved UiO.

Gå til prosjektets nettside.

Prosjektinformasjon

  • Kategori:
    Industri
  • Institusjon:
    Universitetet i Oslo
  • Assosiert prosjekt

Prosjektleder

Dirk Linke

Profil

  • Aktivitet

Aktivitet