Fremtidige antibiotika

Skal oppdage og optimalisere nye antibiotika.

Ved å kombinere metoder fra kjemi, biologi og informatikk vil forskerne lete etter antibiotika rettet mot såkalte “riboswitches” hos bakterier. Forskerne skal kartlegge og predikere hvordan små molekyler kan interagere med disse strukturene.

Innovasjon: Forskerne leter etter små molekyler som kan videreutvikles til nye antibiotika.

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråds program FRIMEDBIO.

Gå til prosjektets nettside.

Prosjektinformasjon

  • Kategori:
    Helse
  • Institusjon:
    Universitetet i Bergen
  • Assosiert prosjekt

Prosjektleder

Ruth Brenk

E-post: Ruth.Brenk@uib.no

Profil

  • Aktivitet

Aktivitet