EV-LiquidBiopsy

Kategorisering av kreft ved hjelp av biomarkører i ekstracellulære vesikler (EV)

Mikroskopibilde av ekstracellulære vesikler i urin. Foto: EV-LiquidBiopsy

Forskerne i Digitalt liv Norge-prosjektet EV-LiquidBiopsy ved Oslo universitetssykehus utvikler nye metoder for å oppdage og kategorisere kreft. De studerer ekstracellulære vesikler (EV) i blod og urin. Dette er bittesmå pakker med innkapslede biomarkører som sirkulerer i kroppsvæsker, og som inneholder enorme mengde biologisk informasjon. Målet er at leger skal kunne bruke informasjonen til langt mer enn å oppdage kreft hos pasienter. De skal også kunne finne ut hvilket stadium kreften er på og hva som er riktig behandling for hver enkelt pasient.

Mindre inngripende og færre bivirkninger

Flytende biopsi, også kalt væskebiopsi, som brukes for å se på kroppsvæsker for å oppdage kreft, er allerede en populær metode i sykehus. Sammenliknet med tradisjonell vevsbiopsi er flytende biopsi mindre invasiv, noe som gjør at man unngår mange negative bivirkninger og kan ta prøver ofte for å se på endringer over tid. Kreftleger kan analysere blod eller annen kroppsvæske for kreftceller, molekyler som nukleinsyrer og proteiner eller ekstracellulære vesikler for å få informasjon om kreften. 

Som et fingeravtrykk

Celler produserer ekstracellulære vesikler i forbindelse med vanlige cellulære prosesser som kommunikasjon mellom cellene eller celledød. Vesiklene inneholder nukleinsyrer, proteiner, lipider og metabolitter. Den molekylære informasjonen som er innkapslet i ekstracellulære vesikler fra kreftvev, er som et fingeravtrykk som kan hjelpe forskere med å oppdage og karakterisere kreften. Om de finner ut hvordan de får tak i  biomarkørinformasjonen i ekstracellulære vesikler i kroppsvæsker, får de enorme mengder data som kan brukes til å oppdage sykdom og tilby persontilpasset medisin.

Ser på ekstracellulære vesikler ved prostatakreft

Forskerne i prosjektet EV-LiquidBiopsy skal utvikle en validert metode for å isolere og analysere innholdet i ekstracellulære vesikler i forskjellige kroppsvæsker. Målet er å utvikle et klinisk verktøy som gir kreftleger spesifikke detaljer om pasientens kreft. De vil starte med å identifisere biomarkører for prostatakreft i ekstracellulære vesikler i pasientenes urin. Dette er utfordrende fordi urin inneholder ekstracellulære vesikler fra forskjellige organer i urogenialsystemet, det vel si både urinveiene og kjønnsorganene, og ikke bare fra prostata. De vil bruke massespektrometri og neste generasjons sekvensering for å lage profiler av molekylinnholdet i ekstracellulære vesikler i urin fra pasienter med ulik risiko for prostatakreft. 

Ved å utvikle de kliniske forskningsspørsmålene i samarbeid med pasienter og leger, får forskerne hjelp til å imøtekomme kliniske behov som å redusere antall trinn mellom testing og behandling og klassifisering av kreften for å unngå unødvendige kirurgiske inngrep.

Vil utvikle klinisk verktøy til diagnostikk og behandling

Forskerne bruker kunnskapen sin om  biobanker, ekstracellulære vesikler, kreft og analyse av kroppsvæsker og benytter seg av nettverket i Senter for digitalt liv Norge for å samarbeide med laboratorier som er eksperter på bioinformatikk, biomarkører og metabolomikk. De er opptatt av å opplæring og å oppmuntre nye forskere og har nylig ansatt en postdoktor med bakgrunn i cellebiologi og bioinformatikk. Med alle ressursene fra Senter for digitalt liv Norge og andre nasjonale og internasjonale forskere, håper de å fullføre prosjektet innen slutten av 2022 og utvikle et klinisk verktøy som kan avdekke risikoen for prostatakreft og hvilken behandling som hjelper for prostatakreftpasienter ved bruk av urinprøver.

Prosjektinformasjon

 • Kategori:
  Helse
 • Varighet:
  2018–2022
 • Støtte:
  Norges forskningsråd/Kreftforeningen (ERA-NET on Translational Cancer Research)
 • Institusjon:
  Oslo universitetssykehus
 • Assosiert prosjekt

Prosjektleder

Alicia Llorente

Partnere

Viktor Berge, Oslo universitetssykehus, Norge; Guido Jenster, Erasmus MC, Nederland; Aija Line, BMC, Latvia; Jesus de la Fuente, ICMA-CSIC, Spania