DrugLogics

Kombinasjoner av legemiddel i kreftbehandling

Målet med prosjektet er å integrere databeregninger, eksperimentelle data og analytiske verktøy for å forutsi effekten av kreftbehandling. Tilnærmingen vil gi ny kunnskap om kombinasjoner av legemidler, samt bidra til å tilpasse kreftbehandling til den enkelte pasient. Forskning og metodeutvikling er rettet mot pasienter med tykktarmskreft.

Innovasjon: DrugLogics utvikler teknologi og kunnskap i tett samarbeid med industrielle aktører, der målet er å bidra til bedre klinisk kreftbehandling.

Prosjektet er finansiert av NTNU Helse

Gå til prosjektets nettside.

Prosjektinformasjon

  • Kategori:
    Helse
  • Assosiert prosjekt

Prosjektleder

Astrid Lægreid

Profil

Eksterne ressurser

Druglogics Effective Cancer Drug Combinations one-pager

  • Aktivitet

Aktivitet