Forskning

Senterets tverrfaglige forskningsprosjekter kombinerer digital teknologi og bioteknologi innen helse, marin, landbruk og industri. Senteret har 17 større samarbeidsprosjekter som drives av universiteter og forskningsinstitutter med støtte fra Forskningsrådet. I tillegg har senteret tatt opp 18 assosierte partnerprosjekter.