Dobbelt intraperitoneal kunstig bukspyttkjertel

En kunstig bukspyttkjertel vil sørge for riktig blodsukkernivå døgnet rundt.

APT illustration (photo: Geir Mogen)

Insulin fra bukspyttkjertelen sørger for at kroppen til enhver tid har riktig mengde glukose (sukker). Pasienter med diabetes type 1 mangler denne funksjonen og må tilføre insulin utenfra, mange ganger om dagen.

De første kunstige bukspyttkjertlene som er i ferd med å komme på markedet, har begrenset effekt. De består av en sensor under huden som måler sukkernivået, og en pumpe utenpå kroppen som sender insulin inn under huden. Disse apparatene greier ikke å korrigere for raske endringer i blodsukker, for eksempel etter et måltid eller ved hard trening, og pasienten blir fortsatt plaget med at de ofte får for lavt eller høyt sukkernivå.

Forskere i Trondheim går helt nye veier for å styre sukkernivået. De vil måle sukkernivået inne i bukhulen og pumpe insulin inn dit. Insulinpumpen og insulinet blir plassert i en liten boks på utsiden. Fra boksen går en optisk fiber og en tynn slange gjennom en liten port i bukveggen. Porten vil få en hurtigkobling, slik at pasienten kan ta av insulinboksen ved behov.

Målet er å lage et apparat som etterligner måten en frisk kropp styrer blodsukkernivået på, slik at pasienten ikke trenger å tenke på diabetesen selv når han eller hun spiser eller trener.

I det ambisiøse prosjektet deltar forskere innenfor medisin, kybernetikk, biosensorteknologi, elektronikk, produktutvikling og materialteknologi, pluss industri.

Prosjektet ledes av forskningsgruppen Artificial Pancreas Trondheim (APT) på NTNU med St. Olavs hospital som forskningspartner og Prediktor Medical AS som industripartner.

Prosjektinformasjon

 • Kategori:
  Helse
 • Varighet:
  2016 – 2020
 • Støtte:
  24,7 mill. kr
 • Institusjon:
  NTNU

Prosjektleder

Sven Magnus Carlsen

E-post: sven.carlsen@ntnu.no
Tlf: 91769528

Profil

Partnere

Artificial Pancreas Trondheim (APT), St. Olavs Hospital, Prediktor Medical AS

Eksterne ressurser
 • Mer om prosjektet
 • Aktivitet
 • Publikasjoner
 • Deltakere

Etterligner kroppens bukspyttkjertel

I prosjektet Double Intraperitoneal Artificial Pancreas skal forskerne utvikle en robust kunstig bukspyttkjertel med helautomatisk styring av insulintilførselen til pasienter med diabetes type 1. Det vil gi dem et bedre og lengre liv.

Første gang insulin ble tilført et menneske, var i 1922. Det står som et av de virkelig store gjennombruddene i medisinens historie. Pasienter med diabetes type 1 som tidligere hadde gått en sikker død i møte, kunne nå leve et langt liv. Men ikke uten komplikasjoner. Fortsatt har disse pasientene 10 år kortere forventet levetid enn friske.

En grunn er at det er vanskelig å regulere nivået av glukose (sukker) hos pasienter med diabetes type 1 med dagens metoder. I en frisk kropp produserer bukspyttkjertelen ekstra insulin så snart sukkernivået i blodet begynner å stige. Hos diabetes type 1-pasienter er cellene som lager insulin ødelagt.

Disse pasientene er avhengig av å tilføre kroppen insulin. Det gjør de enten ved å sette en sprøyte i underhuden, eller at de har en pumpe som gjør det. Likevel får de fra tid til annen, og hos mange pasienter flere ganger daglig, for lavt eller høyt glukosenivå i blodet. Begge deler er på lang sikt skadelig for kroppen.

Det har lenge vært en drøm å lage en kunstig bukspyttkjertel. Men de som er utviklet til nå, er ikke gode nok til å være helautomatiske. Nå utvikler forskere i Trondheim teknologi for å styre tilførselen av insulin automatisk hele døgnet.

Dagens metoder ikke nøyaktige nok

De kunstige bukspyttkjertlene som i dag er i ferd med å komme på markedet, består av en glukosemåler i en nål som stikkes inn under huden, og en insulinpumpe som pumper insulin inn under huden.

Denne teknologien vil aldri kunne bli nøyaktig nok. For det første er det en tidsforsinkelse fra det skjer en endring i glukosenivået i blodet til det registreres av måleren i underhuden. Forsinkelsen kan være 8-20 minutter. For det andre tar det rundt 45 minutter fra insulin pumpes inn i underhuden til insulinnivået i blodet når toppen. Men full virkning på glukosestoffskiftet i kroppen er først halvannen til to timer etter at insulinet er tilført.

En annen ulempe er at målerne må skiftes ut etter noen dager, og at de må kalibreres et par ganger om dagen av pasienten ved hjelp av små blodprøver.

Forskerne i Trondheim vil utvikle teknologi som mer etterligner glukosestoffskiftet hos friske personer. De plasserer både glukosemåleren og insulintilførselen inne i bukhulen, i det væskefylte rommet mellom tarmene. Målinger viser at glukosenivået her endrer seg mer i takt med nivået i blodet. Tidsforsinkelsen fra endringen skjer til den fanges opp av glukosemåleren, blir dermed liten.

Enda viktigere for responstiden er at insulin suges opp vesentlig raskere i bukhulen enn i underhuden, og at veldig mye av insulinet kommer inn i portvenen og deretter direkte inn i leveren. I følge beregninger forskerne har gjort, skal de kunne normalisere nivået på blodsukker hos diabetes type 1-pasienter med denne metoden.

Et lite hull i bukveggen

En viktig del av prosjektet er å konstruere porten som skal plasseres i bukveggen. Denne porten må være liten, og målet er at den utvendige diameteren skal være maksimalt 1 cm. Den optiske fiberen til glukosemåleren og kanylen for tilførsel av insulin må være tilsvarende små, med diameter på 4-5 mm.

Porten vil få en hurtigkopling slik at pasienten kan koble fra utstyret når han skal i svømmehallen eller gjøre andre aktiviteter der insulinpumpen er i veien.

En annen viktig del av prosjektet er å utvikle teknologien for kontinuerlig måling av glukose i bukhulen. Her har industripartneren Prediktor Medical i Fredrikstad en viktig rolle.

En tredje viktig del er å finne ut hvordan insulinpumpen må programmeres for at den automatisk skal gi riktig dose insulin, for eksempel når pasienten spiser og glukosenivået stiger raskt i blodet. Her skal forskerne finne data om sammenhengen mellom glukosemålingene og hvordan det tilførte insulinet i bukhulen påvirker glukosenivået i blodet.

Tverrfaglig

I prosjektet møtes forskere fra NTNU og St. Olavs hospital innenfor kybernetikk, matematisk modellering, biosensorteknologi, bioteknologi, biokjemi, optisk spektroskopi, veterinærmedisin og de medisinske spesialitetene endokrinologi, anestesi og intensivmedisin, og farmakologi.

Kybernetikere tenker helt annerledes enn leger og angriper problemstillingene på en mer systematisk måte. Men det er ikke alltid legene skjønner hva teknologene snakker om og omvendt. Prosjektet har lagt opp til at forskerne fra de ulike fagområdene møter hverandre med åpent sinn og ikke skal tro at de er verdensmestre på alle områder.

Professorer, doktorgradsstudenter og postdoktorer har møter hver fjortende dag der det blir diskusjon i skjæringspunktet mellom medisin og teknologi. Industripartneren Prediktor Medical er med via Skype.

Tre doktorgradsstudenter, to postdoktorer, to forskere og en ingeniør jobber på prosjektet, i tillegg til de fast ansatte NTNU-forskerne.

Samfunnsansvarlig forskning og innovasjon

To av personene som jobber i prosjektet, har selv diabetes. De har god innsikt i hvor behandling av diabetes står nå.

Prosjektet vil følge nasjonalt regelverk for forskning på dyr og mennesker. Alle forsøk på dyr godkjennes på forhånd av Mattilsynet. Alle studier på mennesker blir vurdert av en regional etisk komité før de kan gjennomføres.

Innovasjon

Dersom forskerne lykkes i dette prosjektet, vil det få stor betydning for behandling av pasienter med diabetes type 1. Rundt 26 000 personer i Norge har denne sykdommen. På verdensbasis er det mange millioner. Markedet for den nye løsningen er stort.

NTNU og St. Olavs hospital har derfor sikret de immaterielle rettighetene til de nye teknologiene som blir utviklet. Men de skal ikke kommersialisere innovasjonene selv. Det kan f.eks. industripartneren Prediktor Medical gjøre, et selskap som ligger langt fremme på medisinsk teknologi. Prosjektledelsen i Artificial Pancreas Trondheim (APT) har bevisst valgt å samarbeide med et norsk firma fremfor store internasjonale partnere for å holde rettighetene og kommersialiseringen i Norge.

Aktivitet

Publikasjoner


Se alle resultater i CRIStin-databasen

Deltakere

 • Sven Magnus Carlsen

  Sven Magnus Carlsen

  Professor in clinical research (NTNU) + Consultant in endocrinology, Dept. of Cancer Research and Molecular Medicine (NTNU), Unit for Clinical Research (NTNU), Dept. of Endocrinology (St. Olavs Hospital)

  Head of the Artificial Pancreas Trondheim (APT) research group and the DLN projects "Double Intraperitoneal Artificial Pancreas" (DIAP) and "Listening to the patients". Supervisor for several PhD and master students in the medical part of APT.

  Se profil

 • Reinold Ellingsen

  Reinold Ellingsen

  Senior Advisor, Dept. of Electronic Systems

  15 years experience in research and research management (SINTEF), founder of and 12 years as CEO of Invivosense AS/ASA, 4 years as general manager and board member of Invivosense Norway Ltd. Co-founder and board member of GlucoSet AS, a Trondheim based private company established in 2011 on the basis of a patented fiber optic intravascular glucose sensor, previously the Invivosense technology platform. Member of APT's steering group. Sharing responsibility with APT members on sensor technology and development, including IP. Co-supervisor of PhD and post.doc within optical sensor technology.

  Se profil

 • Øyvind Stavdahl

  Øyvind Stavdahl

  Professor, Dept. of Engineering Cybernetics

  Six years experience in contract research, innovation and research management from SINTEF, co-founder and former general manager of a startup company, co-founder and former head of the Human Motor Control (HMC) research network in Trondheim. Stavdahl has a solid record of participation in transdisciplinary research, mainly in the medical-technical area. Member of APT's steering group with main responsibility for modelling and control engineering activities.

  Se profil

 • Anders Lyngvi Fougner

  Anders Lyngvi Fougner

  Associate Professor, Dept. of Engineering Cybernetics

  MSc and PhD in Engineering Cybernetics, with specialization in medical cybernetics, myoelectric prosthesis control systems. Previously employed as a postdoc in Artificial Pancreas Trondheim during 2014–2017 with focus on modelling and system identification. Dr Fougner is also coordinator of the APT group. Supervisor for PhD candidates and postdocs within modeling, system identification, model predictive control and sound processing.

  Se profil

 • Astrid Aksnes

  Astrid Aksnes

  Professor, Dept. of Electronic Systems

  She has twenty-five years of experience from SINTEF and NTNU in research and development of optical sensor technology. Since year 2000 she has been member of an EU Expert panel for evaluation and review of project proposals and reports for the EU framework programmes. Supervisor for PhD students and postdocs doing research on optical spectroscopy (Raman and mid-IR) of peritoneal fluid. Project leader for the DLN project 'Lab-on-a-chip biophotonic sensor platform for diagnostics'.

  Se profil

 • Dag Roar Hjelme

  Dag Roar Hjelme

  Professor, Dept. of Electronic Systems

  He has more than 25 years of experience from research and development of optical fiber sensor technology. From 2000 to 2010 he was CTO in OptoMed AS and InvivoSense AS working on in vivo application of optical fiber sensor technology. He was supervisor for Sven Tierney and Nils Kristian Skjærvold during their PhDs on glucose sensor development and in vivo sensor testing. He is also a co-founder of GlucoSet AS. Supervisor for PhD students doing research on optical spectroscopy of peritoneal fluid.

  Se profil

 • Sverre Christian Christiansen

  Sverre Christian Christiansen

  Researcher (50%), consultant in endocrinology (50%), Dept. of Cancer Research and Molecular Medicine (NTNU), Dept. of Endocrinology (St. Olavs Hospital)

  Researcher at Department of Clinical and Molecular Medicine. Has worked with APT since November 2014. Consultant in Endocrinology with a PhD in epidemiology of venous thromboembolism from Leiden University Medical Center, Netherlands.

  Se profil

 • Konstanze Kölle

  Konstanze Kölle

  Former PhD candidate with Artificial Pancreas Trondheim, Dept. of Engineering Cybernetics

  Dr Kölle received her MSc degree in Chemical Engineering at RWTH Aachen University and worked for APT as a PhD candidate from May 2014 until September 2018. Her PhD thesis entitled "Towards a Safe Artificial Pancreas: Meal Detection and the Intraperitoneal Route" was publicly defended 7 Dec 2018. The main supervisor was Associate Professor Øyvind Stavdahl and the co-supervisors were Professor Sven M. Carlsen and Associate Professor Anders Fougner. Funded mostly by Samarbeidsorganet (the Liaison Committee between the Central Norway Regional Health Authority and NTNU) and in part by the Research Council of Norway (grant no. 248872). Currently working in SINTEF Energy Research.

  Se profil

 • Marte Kierulf Åm

  Marte Kierulf Åm

  PhD candidate, Dept. of Cancer Research and Molecular Medicine

  Cand.med.vet. from the Norwegian School of Veterinary Science in 2006 (now a part of Norwegian University of Life Sciences). Has worked as a veterinary surgeon, as a researcher at The Norwegian Veterinary Institute and as a veterinarian at the Norwegian Food Safety Authority. She started working as a PhD candidate for APT in January 2016. She is primarily focusing on glucose sensing in the intraperitoneal cavity and is the main responsible for animal trials. Supervised by Sven Magnus Carlsen and Sverre Christiansen.

  Se profil

 • Ilze Dirnena-Fusini

  Ilze Dirnena-Fusini

  PhD candidate, Dept. of Cancer Research and Molecular Medicine

  Received her MSc degree in Natural Science at University of Latvia in 2012. She completed her studies at Paul Stradins Health and Social Care College, where she received education in internal medicine and attained the diploma of Biomedical Laboratory Assistant. She started working as a PhD candidate for APT in February 2016. She is primarily focusing on insulin absorption in the intraperitoneal cavity. Supervised by Sverre Christiansen and Sven Magnus Carlsen.

  Se profil

 • Patrick Christian Bösch

  Patrick Christian Bösch

  Staff Engineer / Development Engineer, Dept. of Engineering Cybernetics

  BSc in Systems Engineering with a specialization in Biomedical Engineering. He graduated from the Zürich University of Applied Science (ZHAW) in Winterthur, Switzerland in 2015. Prior to that he did an apprenticeship as an electrician in Switzerland. Patrick worked with APT for 8 weeks in summer 2015 during an IAESTE internship. Since February 2016 he works for APT as a Staff engineer in the function of a Development Engineer. He is primarily focused on design and prototyping of novel instrumentation based on optical spectroscopy and other relevant sensing modalities for the measurement of glucose in peritoneal fluid, as well as the associated insulin infusion mechanism and related components and systems.

  Se profil

 • Ine Larsen Jernelv

  Ine Larsen Jernelv

  PhD candidate, Dept. of Electronic Systems

  Ine Larsen Jernelv received her MSc degree in Nanotechnology from NTNU in 2015 and started working for APT as a PhD candidate in May 2016. She is investigating optical spectroscopy of peritoneal fluid for glucose sensing, both in vitro and in vivo. Supervised by Astrid Aksnes.

  Se profil

 • Karolina B. Milenko

  Karolina B. Milenko

  Postdoc, Dept. of Electronic Systems

  Dr Karolina Milenko was a postdoctoral research fellow at Department of Electronic Systems, NTNU. MSc and PhD in Physics, with specialization in optical fiber sensing technologies. Employed as a postdoc in Artificial Pancreas Trondheim from June 2016 to November 2019, she focused on design and development of novel sensing devices for intraperitoneal glucose levels, based on optical spectroscopy methods.​ Supervised by Astrid Aksnes. Currently (Dec 2019) working in SINTEF Digital, Oslo.

  Se profil

 • Silje Skeide Fuglerud

  Silje Skeide Fuglerud

  PhD candidate, Dept. of Electronic Systems

  Silje Skeide Fuglerud received her MSc degree in Applied Physics from NTNU in 2016, with a specialization in biophysical applications of optics and microfluidics. She wrote her MSc thesis on “Evanescent light field trapping and transport of micro- and nanocrystals of biological macromolecules on a waveguide for serial crystallography” at Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) in Hamburg, Germany. Silje is a PhD candidate with APT since 2017 and works with methods for optical spectroscopy and sensor fusion. Funded by Samarbeidsorganet (the Liaison Committee between the Central Norway Regional Health Authority and NTNU). Supervised by Dag Roar Hjelme.

  Se profil

 • Odd Martin Staal

  Odd Martin Staal

  Former industrial PhD candidate, Dept. of Engineering Cybernetics

  Odd Martin Staal did an industrial PhD with Prediktor Medical and APT/NTNU from 2015 to 2018. He defended his PhD degree in May 2019 and the title of his work is "Blood glucose dynamics: Identification, smoothing and real time estimation in free-living settings". Supervised by Øyvind Stavdahl, Steinar Sælid, Anders L. Fougner and Sven M. Carlsen. Previous experience included a MSc in Engineering Cybernetics (2006), 2 years experience from the Norwegian Defence Research Establishment and 6.5 years experience from medical device development in Axis-Shield PoC.

  Se profil

 • Hasti Khoshamadi

  Hasti Khoshamadi

  PhD candidate, Dept. of Engineering Cybernetics

  Hasti Khoshamadi is a PhD candidate at Dept. of Engineering Cybernetics and with APT since March 2019. Received her MSc degree in Electrical Engineering (Control) from K. N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran, November 2018. Her focus is on mathematical modeling and system identification. Supervised by Anders Lyngvi Fougner and Øyvind Stavdahl. Funded by strategic funds from the IE faculty at NTNU.

  Se profil

 • Sigurd Heide Rosland

  Sigurd Heide Rosland

  MSc student, Dept. of Engineering Cybernetics

  Sigurd Heide Rosland pursued a term project at Dept. of Engineering Cybernetics during Fall 2019, on sensor and pump interface for closed-loop glucose control experiments. Continues with a related MSc thesis during Spring 2020. Supervised by Anders Lyngvi Fougner and Øyvind Stavdahl.

  Se profil

 • Mary Ann Lundteigen

  Mary Ann Lundteigen

  Professor, Dept. of Engineering Cybernetics

  Professor Mary Ann Lundteigen, Dept. of Engineering Cybernetics, has her main research interest within functional and failure analysis, functional safety, reliability analysis, safe design principles with main application area with safety-instrumented systems. Has been involved in risk analysis also with Artificial Pancreas Trondheim.

  Se profil

 • Sebastien Gros

  Sebastien Gros

  Professor, Dept. of Engineering Cybernetics

  Professor Sebastien Gros, Dept. of Engineering Cybernetics, has his main research interest within model predictive control (MPC) and reinforcement learning. He is involved in APT's work on applying MPC/optimization in glucose control.

  Se profil

 • Terje Rølvåg

  Terje Rølvåg

  Professor, Dept. of Mechanical and Industrial Engineering

  Terje Rølvåg holds a MSc and a PhD within finite element dynamics of elastic mechanisms from NTH. His working experience includes Sintef Production Engineering, Sintef Materials Technology, Fedem Technology AS, ColiCot and TRAC, the latter in combination with an adjunct professorship at Department of Engineering Design and Materials (IPM), NTNU. Since 2003 he has been a full time professor within the Engineering Design group at IPM. Rølvåg has 30 years of experience in Product Development with a focus on Computer Aided Engineering. His role is to develop and optimize AP concepts with respect to design and functionality for experimental and commercial use.

  Se profil

 • Karim Davari Benam

  Karim Davari Benam

  PhD candidate, Dept. of Engineering Cybernetics

  Karim Davari Benam received his MSc degree in Electrical engineering Applied to Control systems from Amirkabir University of Technology (Tehran polytechnic), Iran, January 2019. He wrote his MSc thesis on “Controlling of a flexible needle inside soft tissue for surgeon assistance robots”. He is a PhD candidate with APT since January 2020 and studies model predictive control applied in diabetes. Supervised by Anders Lyngvi Fougner and Sebastien Gros. Funded by strategic funds from the IE faculty at NTNU.

  Se profil