CCBIO

Centre for Cancer Biomarkers

De åtte forskningsgruppene som deltar i Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO) forsker innen grunnforskning og translasjonell kreftforskning. Flere av forskningsgruppene genererer store mengder data, og bruker digitale verktøy for å håndtere og evaluere verdien av disse. Datasettene kan mellom annet brukes for å modellere utvikling og progresjon av kreft og for å identifisere nye markører og mål for mer presis diagnose og behandling.

Innovasjon: Forskerne ved CCBIO utvikler algoritmer for å forbedre diagnostiske verktøy og behandlingsstrategier innen kreft. 

CCBIO er et senter for fremragende forskning finansiert av Norges Forskningsråd og Universitetet i Bergen

Gå til prosjektets nettside.

Prosjektinformasjon

  • Kategori:
    Helse
  • Institusjon:
    Universitetet i Bergen
  • Assosiert prosjekt

Prosjektleder

Lars A. Akslen

Profil

  • Aktivitet

Aktivitet