BioZEment 2.0

Systems analysis and fundamental control of bacterial processes in the production of bio-concrete for construction purposes.

The production of concrete accounts for more than 5% of global anthropogenic CO2 emissions, and new, disruptive technology in the field is needed to make a large-scale impact. Among the alternative avenues currently pursued is the use of naturally occurring mineral-microbe interactions in the production of construction materials. Integrated efforts across multiple disciplines, including biotechnology, nanotechnology, mathematics, geochemistry, process engineering, techno-economics, and social sciences will make it possible to pave the way for a more sustainable production of concrete for construction purposes in the bioeconomy era.

The idea of BioZEment originates from the Research Council of Norway's first Idélab "Towards the Zero Emission Society" (2014). Our basic concept is to employ bacteria to produce acid to partially dissolve crushed limestone, and subsequently induce an increase in pH by biocatalysis to initiate re-precipitation of calcium carbonate to bind sand grains together, forming a solid, concrete-like construction material. Experimental results from the Idélab project indicate the overall feasibility of the BioZEment concept. However, in order to elevate the current technological achievements to the next level, an in-depth systems-scale understanding at different levels will be necessary to guide further development of the concept. To that purpose, the BioZEment consortium will team up with additional partners at IRIS and NTNU, forming BioZEment 2.0, to expand its theoretical and predictive capabilities in the fields of systems biology and bio-geochemical process modelling. This is essential to guide the BioZEment process towards commercial large-scale applications.


Prosjektinformasjon

 • Kategori:
  Industri
 • Varighet:
  01.05.2017-30.09.2020
 • Støtte:
  20 mill. kr
 • Institusjon:
  UiO

Prosjektleder

Anja Røyne

E-post: anja.royne@fys.uio.no
Tlf: +4792629319

Profil

Partnere

SINTEF, NTNU, Consumption Research Norway (SIFO), SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Eksterne ressurser

One Pager BioZEment.pdf

 • Aktivitet
 • Publikasjoner
 • Deltakere

Aktivitet

Publikasjoner


Se alle resultater i CRIStin-databasen

Deltakere

 • Anja Røyne

  Anja Røyne

  Forsker/ Prosjektleder, Fysisk Institutt

  Prosjektleder for BioZEment 2.0. Biogeokjemisk modellering og eksperimenter

  Se profil

 • Alexander Wentzel

  Alexander Wentzel

  Seniorforsker, Materialer og Kjemi, Avd. Bioteknologi og Nanomedisin

  Alexander er seniorforsker i SINTEF med bakgrunn og kompetanse innen bl.a. molekylærbiologi, industriell bioteknologi, systembiologi, og enzymteknologi. Han er SINTEF hovedkontakt i BioZEment 2.0-prosjektet og er tett tilknyttet Senter for Digitalt Liv Norge gjennom ledelse av DLN-prosjektet INBioPharm og ved å være SINTEF-hovedkontakt også i DLN-prosjektet OXYMOD.

  Se profil

 • Emil Karlsen

  Emil Karlsen

  PhD-stipendiat, Institutt for bioteknologi og matvitenskap

  Modellering av biologiske system

  Se profil

 • Pawel Sikorski

  Pawel Sikorski

  Professor, Institutt for fysikk

  Min rolle i prosjektet er sammen med andre prosjektpartnere og PhD-studenter å etablere et eksperimentelt modellsystem for å studere sementeringsprosessen på kornskalaen (1 - 100 mikrometer). Bakterie-inducerte prosesser vil bli studert med romlig og tidsmessig oppløsning og med en rekke eksperimentelle metoder

  Se profil

 • Harald Throne-Holst

  Harald Throne-Holst

  Seniorforsker, Forbruksforskningsinstituttet SIFO

  Leder av arbeidspakken om Ansvarlig teknologiutvikling/RRI – Responsible Research and Innovation

  Se profil

 • Anders Myhr

  Anders Myhr

  Founding Partner

  Anders har ansvar for den tekno-økonomiske analysen hvor potensialet for reduksjon i karbonfotavtrykk fra betongindustrien og estimert kostnad for forskjellige produkter som BioZEment kan benyttes til.

  Se profil

 • Simone Balzer Le

  Simone Balzer Le

  PhD, Bioteknologi og Nanomedisin

  Simone er forsker innen molekylærgenetikk, anvendt mikrobiologi og bioteknologi. Hun er primært involvert i å genere eksperimentelle data til blant annet modellbygging og å lage mikroorganismer med nye egenskaper.

  Se profil

 • Espen Jettestuen

  Espen Jettestuen

  Senior researcher , Energy

  We will use numerical simulations to investigate the interaction between the bacteria and the geochmical environment.

  Se profil

 • Frida Røyne

  Frida Røyne

  PhD, Energi och miljösystemsanalys

  Bidra til å analysere miljøpåvirkningen av BioZEment, både på produktnivå (livssyklusanalyse, LCA) og på bygningsbestandsnivå.

  Se profil

 • Mohammad Amin Razbani

  Mohammad Amin Razbani

  PhD student , Department of Physics

  I develop a numerical model for bio-cementation that is able to couple geochemical processes and bacterial metabolism in mesoscale

  Se profil

 • Jennifer Zehner

  Jennifer Zehner

  PhD candidate, Institutt for fysikk

  I am working on establishing an experimental model system to study the bio-cementation process on microscale.

  Se profil