BigInsight

​Stor kunnskap fra store data

Målet med prosjektet er å utvikle statistiske og maskinlæringsmetoder innen blant annet helsesektoren. Forskningen inkluderer tidlig diagnose av kreft, persontilpasset kreftbehandling, eHelse - analyse av helsedata fra sykehus, samt epidemiologiske prediksjoner innen folkehelse.

Innovasjon: Forskerne i BigInsight utvikler analytiske verktøy for å hente ut kunnskap fra store databaser. 12 private og offentlige aktører deltar som partnere i prosjektet.

BigInsight er et Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI), finansiert av Norges Forskningsråd og 12 bedrifts- og offentlige partnere.

Gå til prosjektets nettside.

Prosjektinformasjon

  • Kategori:
    Helse
  • Institusjon:
    Universitetet i Oslo, Oslo Universitetssykehus
  • Assosiert prosjekt

Prosjektleder

Arnoldo Frigessi

E-post: arnoldo.frigessi@med.uio.no
Tlf: +47-95735574

Profil

  • Aktivitet

Aktivitet