AML_PM – Acute Myeloid Leukaemia by Personalised Medicine

Bedre behandling av akutte myeloide leukemier med personlig medisin.

AML-cellelinje. Foto: Ehsan Hajjar, UiB

Akutt myeloid leukemi (AML) er en krefttype som utvikler seg raskt. AML kan behandles, men medisinene er harde, og pasientene, som ofte er eldre, er ofte for svake til å tåle mange forsøk på å finne den rette medisinen. Sannsynligheten for at pasienten blir langtidsoverlevende øker betraktelig dersom legen lykkes med å finne effektiv behandling på første forsøk, derfor er det viktig å ha verktøy for å finne behandlingen som fungerer best for pasienten. Mens mange laboratorier tilbyr persontilpasset medisin basert på genetiske data, bruker forskningsgruppen Acute myeloid leukaemia by personalised medicine ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssjukehus maskinlæring og analyserer hvordan signalveiene i pasientens celler påvirker sykdomsforløpet.

AML er en type kreft som ødelegger kroppens evne til å lage blodceller riktig, noe som resulterer i at unormale blodceller bygger seg opp i kroppen og skader organer. Leukemi er en vanskelig sykdom å studere og behandle fordi den har mange ulike årsaker. I alle tilfellene er det imidlertid problem med signalmolekylene som slår av og på den genetiske programmeringen som omdanner stamceller i benmargen til modne blodceller. Forskere fra så ulike områder som bioinformatikk, cellebiologi og maskinlæring studerer hvordan disse signalmolekylene fungerer, men det er umulig å måle dem direkte.

Ved hjelp av beregningsorientert biologi leter forskerne i Acute myeloid leukaemia by personalised medicine etter mønstre i leukemiceller som kobler signalmolekylene til de unormale celletypene. De kan bruke denne informasjonen til å modellere forskjellige sykdomsforløp og behandlinger. Så langt har de testet over 100 000 celleprøver for genuttrykk og signalmolekyler. De må fortsatt gjøre studier på dyr og kliniske studier for å teste maskinlæringsalgoritmen, men de ønsker å utvikle et diagnostisk verktøy som kan måle genuttrykket og signalveien til en pasient med leukemi og forutsi hvilke behandlinger som vil være effektive før de prøver dem på pasienten.

Forskerne trener for tiden algoritmen sin på ensartede prøver fra en liten undergruppe leukemi, men forventer at modellen deres vil være anvendelig for alle typer leukemi. Forskningspublikasjonene og programvaren deres vil være åpent tilgjengelig for andre, slik at denne unike tilnærmingen med fokus på signalveier i systembiologi, blir et bidrag til den globale forskningsinnsatsen for å utvikle persontilpasset medisin mot alle sykdommer.

Prosjektinformasjon

 • Kategori:
  Helse
 • Varighet:
  3 years
 • Støtte:
  ERAPerMed (Norges forskningsråd)
 • Institusjon:
  Universitetet i Bergen (UiB)
 • Assosiert prosjekt

Partnere

Haukeland universitetssjukehus, Norge; University of Groningen, Nederland; German Cancer Research Center (DKFZ), Tyskland; University of Freiburg, Tyskland; Medical Center Leeuwarden, Nederland; University of Toronto, Canada