AHA!

Adaptive Heuristics and Architecture

Målet med prosjektet er å modellere liv og atferd i digitale organismer, som oftest fisk. Ved å modellere fysiologi, kognisjon, gener, stimuli, miljø og evolusjon, skal forskningen gi kunnskap om naturlig atferd.

Innovasjon: Forskerne utvikler sofistikerte matematiske modeller av naturlig atferd til nytte for havbruk og fiskeri.

Gå til prosjektets nettside.

Prosjektinformasjon

  • Kategori:
    Marin
  • Institusjon:
    Universitetet i Bergen
  • Assosiert prosjekt

Prosjektleder

Jarl Giske

Profil

  • Aktivitet