Forskning

Senterets forskningsrosjekt kombinerer digital teknologi og bioteknologi innen helse, marin, landbruk og industri. 12 større samarbeidsprosjekter drives av universiteter og forskningsinstitutter med støtte fra Forskningsrådet, og 8 prosjekter er tatt opp som assosierte partnerprosjekt.

Bli en del av senteret

Åpen utlysning om medlemskap i senteret med frist 14. juni, 2019.

  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Universitetet i Bergen
  • Universitetet i Oslo
  • SINTEF
  • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
  • Oslo Universitetssykehus
  • Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet