Rådgivende organer

Prosjektlederforum

For å sikre inkludering i senterets virke er prosjektlederforum bestående av prosjektlederne og senterledelsen etablert. Forumet skal bidra til helhetlig utviklingen av senteret, identifisere utfordringer og mulighet for synergier, og stimulere samarbeid på tvers av prosjektene.

Partnerforum

Partnere er organisasjoner som har en aktiv rolle i senteret som vertskap for prosjekter i Senter for digitalt liv Norge. I partnerforum er alle partnere representert. Forumet vil gi innspill på senterets arbeid og fremdrift.

Vitenskapelig rådgivende komité

Senterets vitenskapelige rådgivende komité (Scientific Advisory Board (SAB)) består av internasjonalt anerkjente eksperter på fagområder med høy relevans for senteret. Medlemmene har erfaring med ledelse av større vitenskapelige sentre og satsinger. SAB vil gi uavhengige anbefalinger og råd i faglige spørsmål og om senterets strategi og virke.

 • Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

 • Anne-Claude Gavin

  Scientific Advisory Board

 • Vera van Noort

  Scientific Advisory Board

 • Dominique Chu

  Scientific Advisory Board

 • Rudi Balling

  Scientific Advisory Board

 • Ulrike Felt

  Scientific Advisory Board

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • SINTEF
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Oslo Universitetssykehus
 • Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet