Organisasjon

Vekselvirkningene i senteret skjer mellom de ulike prosjektene og mot ledelses- og nettverksprosjektet. For å sikre inkludering og utveksling mellom alle nivå, er alle representert i senterets organisasjonsstruktur.

Forskning – Prosjektene leverer forskning og innovasjon i senteret, og er representert ved prosjektleder i prosjektlederforum. Prosjektenes vertsinstitusjoner er nav- og nodepartnere, samtlige er representert i partnerforum.

Les mer om forskningen i senteret

Senterledelse og daglig drift – Ledelses- og nettverksprosjektet utgjør daglig drift og ledelse i senteret. Prosjektet er delt inn i seks ulike fokusområder: ledelse; samfunnsansvar (RRI); innovasjon og industrisamarbeid; utdanning og rekruttering (herunder forskerskolen); kompetanse og infrastruktur; og kommunikasjon.

Styrende organer – Senterets styre har faste medlemmer fra de tre navpartnerne, to rullerende medlemmer fra nodepartnerne, samt to eksterne medlemmer. Senterledelsen er del av Ledelses- og nettverksprosjektet og rapporterer til styret.

Rådgivende organer - For å sikre inkludering og høy vitenskapelig kvalitet på arbeidet, er det etablert Vitenskapelig rådgivende komite, Partnerforum, og Prosjektlederforum som utgjør senterets rådgivende organer.

  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Universitetet i Bergen
  • Universitetet i Oslo
  • SINTEF
  • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
  • Oslo Universitetssykehus
  • Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet