DLNs styre

Senter for Digitalt liv Norge har et lite og effektivt styre, og sikrer oppfølging av DLNs institusjonelle strategier og utvikling. Styret sørger for et overordnet perspektiv på senteret og skal jobbe for å trekke de ulike arbeidsgruppene i nettverksprosjektet sammen. DLNs styre består av en representant fra hver nav-partner, to representanter for node-partnere, og to representanter for industrien.

  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Universitetet i Bergen
  • Universitetet i Oslo
  • SINTEF
  • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
  • Oslo Universitetssykehus
  • Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet