Senter for digitalt liv på Arendalsuka

Senter for digitalt liv sin delegasjon på Arendalsuka. F.v. Kjetill Jakobsen, gruppeleder kommunikasjon, Trygve Brautaset, senterleder, John-Sigurd Mjøen Svendsen, prosjektleder DigiBiotics, Marie Hjelmseth Aune, senterkoordinator og Hilde Zwaig Kolstad,

Årets desidert største arena for debatt og politisk synliggjøring, Arendalsuka, fant sted 12.-16. august. Tre av forskerne tilknyttet senteret deltok i møter om helseteknologi og regulering av genredigert mat.

En liten delegasjon representerte senteret på to ulike arrangementer i Arendal i år. Arnoldo Frigessi, prosjektleder for BigInsight, og John-Sigurd Mjøen Svendsen, prosjektleder for Digibiotics, presenterte noe av sin forskning som eksempler på ny helseteknologi, under arrangementet: «Teknologi for bedre helse: Innovasjon og innbyggerstyring». 

Sammen med andre forskere fra natur- og helsevitenskapen, viste de til hvordan deres prosjekter bruker nye, digitale metoder for å utvikle henholdsvis personalisert kreftbehandling og nye antibiotika basert på noe uvanlige molekyler. De som ikke var i Arendal kan se hele arrangementet i opptak

Senterleder Trygve Brautaset deltok i debatten «Genredigert mat – hvordan skal det reguleres?». Brautaset la vekt på at forskernes viktige bidrag i debatten, er å bygge tillit til hva som skjer i arbeidet med genmodifiserte organismer (GMO). Arrangementet var et samarbeid med Bioteknologirådet, og opptak av hele debatten ligger ute på deres hjemmesider.Arnoldo Frigessi presenterte noe av sin forskning i prosjektet «BigInsight», under tittelen: «Mellom helsedata og innsikt bor metodene». Han snakket om hvordan kunstig intelligens stadig utvikler seg, men at vi likevel har tid til å forberede oss godt på de endringene vi kan forvente, og tok utgangspunkt i sin forskning på personalisert kreftbehandling. Arrangementet på MS Sunnhordland var stapp fullt. Foto: Hilde Zwaig Kolstad.

John Sigurd Mjøen Svendsen (nummer to f.h.) presenterte noe av sin forskning i DigiBiotics, som eksempel på grunnforskning som kan bli til anvendt kunnskap i helsesektoren. Han representerte også Senter for digitalt liv i panelsamtale om utfordringene med å utvikle grunnforskning til anvendt helseteknologi. De andre deltakerne i panelet var, f.h. Solveig Kristensen, prodekan for forskning ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO, Elin Olaug Rosvold, prodekan for medisinstudiet ved UiO, Erlend Larsen, stortingspolitiker for Høyre og medlem av Helse- og omsorgskomiteen, og ordstyrer Anne Hafstad. Foto: Hilde Zwaig Kolstad.

Trygve Brautaset, senterleder (til høyre), deltok i panelsamtale om regulering av genredigert mat, i regi av Bioteknologirådet. Landbruks- og matminister, Olaug Bollestad (KrF), var blant de andre deltakerne, som også bestod av aktører fra forskning, matproduksjon og forbrukerinteresser, i tillegg til tre andre stortingspolitikere. Foto: Marie Hjelmseth Aune.

Forfatter

Publisert: 21. Aug 2019 - kl. 08:51
Sist oppdatert: 02. Apr 2020 - kl. 09:32