Senter for digitalt liv er i gang med å forme sin neste fase

Senter for digitalt liv Norge (DLN) er et femårig prosjekt med sluttdato i januar 2021. I løpet av to junidager samlet over tretti av senterets ansatte, prosjektledere og andre interessenter seg hos Forskningsrådet på Lysaker, for å starte arbeidet med å meisle ut veien videre.

11.-13. juni møttes representanter fra DLNs forskningsprosjekter, styre og Strategic Advisory Board, koordinatorer og arbeidspakkeledere, og i tillegg Norges Forskningsråd, for å diskutere og reflektere over senterets ulike aspekter. Seminaret var første steg i en egenvurderingsprosess initiert av Norges Forskningsråd (NFR). Formålet var å se framover og diskutere hvordan den beste mulige organiseringen av DLN versjon 2.0 kan se ut.

– Dette har vært et svært positivt og passende initiative fra Forskningsrådet. Den kunnskapen og de refleksjonene som ble løftet og oppsummert på seminaret, er et verdifullt fundament for videre planlegging av DLN 2.0, forteller leder for Senter for digitalt liv Norge, Trygve Brautaset.

Diskusjonene i seminaret var opprinnelig delt inn i fire overlappende temaer: forskningen, samarbeidet og lederskapet, samarbeidet med NFR og utlysningsprosessene, og det bredere perspektivet.

Bygger videre på Selbu søkekonferansen

Et utgangspunkt for denne første delen av senterets egenvurdering, var de oppsummerte handlingspunktene fra Søkekonferansen på Selbu i november i fjor. Her diskuterte hele senteret, og ble enige om, planer og prioriteringer for den resterende tidsperioden for DLN:

  • Å etablere grunnlaget for endring gjennom å spisse og iverksette DLNs visjon for tverrfaglig forskning, undervisning og innovasjon.
  • Å katalysere synergier på tvers av prosjektene, gjennom en forsterket informasjonsflyt med hensyn til evner og best practice.
  • Å skape kraft for DLNs visjon gjennom bedre forankring ved vertskapsinstitusjonene
  • Å styrke DLNs kapasitet til å ta del i samfunns- og politisk debatter.
  • Å gjøre det mulig for yngre forskere å bli framtidige ledere innen norsk bioteknologi, ved å utvide undervisnings-initiativer rettet mot post-doctorer
  • Å utvide samarbeid mellom DLN og industrien
  • Å bygge kontakter med søsterinstitusjoner i utlandet for å fremme gjensidig læring og vitenskapelig samarbeid

Første steg på en lengre vei

Samlingen på Lysaker er del av en videre prosess som gradvis vil avdekke hvordan DLN versjon 2.0 kommer til å se ut. Det neste steget er at vertskapsinstitusjonene, inkludert styret, skal utvikle skriftlige anbefalinger for DLN v.2.0 til Forskningsrådet.

Forfatter

Publisert: 18. Jun 2019 - kl. 10:52
Sist oppdatert: 19. Jun 2019 - kl. 15:14