Ledig stilling: Førstekonsulent ved Senter for Digitalt Liv Norge

Ved Senter for Digitalt Liv Norge er det nå en ledig stilling som førstekonsulent i 100%. Stillingen har varighet i et år, med mulighet for forlengelse i ytterligere 1 år og vil være lederstøtte ved Senter for Digitalt Liv Norge (DLN).

Stillingen kobles direkte opp mot arbeidsgruppe for ledelse, men vil inkludere arbeidsoppgaver som går inn mot hele senterets aktivitet, inkludert Forskerskolen Digitalt Liv Norge. Siden DLN er et virtuelt senter, medfører dette daglig samarbeid med et geografisk spredt team.

Stillingen vil ha følgende hovedarbeidsområder:

 • Forberedelse for og oppfølging av NTNUs støttefunksjoner for:
  • Innkjøp og bestillinger
  • Utbetaling av honorar/tilbakebetaling av utlegg for eksterne bidragsytere
  • Reisebestillinger for eksterne
 • Administrativ og praktisk støtte under konferanser, møter og andre arrangement
 • Saksbehandling og rapportering
 • Diverse rutinemessige sekretær/støttefunksjoner for senterledelsen, inkludert Forskerskolen
 • Bistå i saker som gjelder daglig drift knyttet til enklere personaladministrative oppgaver
 • Bidra i utvikling av administrative prosesser, rutiner og systemer i administrasjonen
 • Forefallende kontorarbeid (for eksempel besvare henvendelser på epost og telefon)


Bli med på laget!


Les mer og søk her: https://lnkd.in/gws5mvA


Frist utløptForfatter

Marie Hjelmseth Aune

Profil

Tema
Ledig stilling

Publisert: 10. Oct 2018 - kl. 16:39
Sist oppdatert: 08. Aug 2019 - kl. 10:34