Gjev pris til Heidrun Åm: - Oppfordrer til å fortsette på samme vei!

Heidrun Åm. Foto: David Gonzalez / Buendia photography

Heidrun Åm, prosjektleder for Senter for digitalt liv (DLN) sitt prosjektet «Res Publica – Responsibility, practice, and the public good across Digital Life Norway», ble nylig tildelt Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) sin pris til yngre forskere.

DKNVS begrunner blant annet tildelingen med Åms humanistiske og samfunnsvitenskapelige tilnærming til teknologi og biomedisin, og at hun har ledet flere store forskningsprosjekter. Innsatsen Åm har lagt ned i DLN nevnes eksplisitt som et av de store arbeidene hun har ledet, som ligger til grunn for anerkjennelsen.

Åm er førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, ved NTNTU. For henne betyr prisen først og fremst en oppfordring til å fortsette i den samme retningen hun er på vei, og hun mener den bidrar til å løfte og anerkjenne arbeidet hun gjør på tvers av fagmiljøer.

- De siste årene har jeg jobbet mye inn mot naturvitenskapelige miljøer. Jeg tenker at det nå kanskje er like så viktig å engasjere humanistiske og samfunnsvitenskapelige miljøer og få dem til å se at deres perspektiver trengs i teknologiutvikling, forteller hun, og nevner et eksempel:

- For eksempel har jeg de siste ukene undervist et emne om samfunnsmessige løsninger mot antibiotikaresistens, men det var forholdsvis få studenter fra samfunnsvitenskap og ingen fra humaniora som meldte seg på. Det ligger et oppdrag her i å få disse fagene til å se at deres kompetanse er nødvendige for å håndtere slike problemstillinger.

Heidrun Åm mottar prisen på 75.000 NOK og sitt diplom under DKNVS’ høytidsmøte 28. februar på Britannia Hotell i Trondheim.

DKNVs’ innstilling til tildelingen

«Heidrun Åm er en talentfull og produktiv yngre forsker, og en verdig vinner av prisen til yngre forskere i humanistisk klasse. Hennes humanistiske og samfunnsviteskaplige tilnærming til teknologi og biomedisin framstår som svært viktig og relevant. Hun disputerte ved 30 års alder, og hun har betydelige meritter å vise til etter at hun disputerte. Heidrun Åm har ledet flere store forskningsprosjekter, blant annet i satsningen Digitalt Liv, og hun er med i NTNUs Stjerneprogram. Gjennom sin forskning viser hun både stor bredde, selvstendighet og originalitet, med spesielt fokus på koplingen mellom humaniora og teknologi.

Forfatter

Tilknyttet prosjekt
Tema
RRI

Publisert: 27. Jan 2020 - kl. 14:12
Sist oppdatert: 27. Jan 2020 - kl. 15:11