DLN senterleder i Bioteknologirådets styre

Bioteknologirådet annonserte sitt nye styre 29. mars. Der er Senter for digitalt liv Norge representert ved senterleder Trygve Brautaset.

Nytt styre er oppnevnt for perioden 15. april 2019 til 1. mai 2023 (lenke til sak på Bioteknologirådets nettsider). Ole Frithjof Norheim, lege og professor i medisinsk etikk ved Universitetet i Bergen, er Bioteknologirådets nye styreleder. Han tar over etter Kristin Halvorsen, som har hatt vervet siden 2014.

Trygve Brautaset er professor ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap ved NTNU. Hans verv i Bioteknologirådets styre er som varamedlem.

I pressemelding fra Bioteknologirådet står det at "Bioteknologirådet er et frittstående, rådgivende organ som er oppnevnt av regjeringen og hjemlet i lov om fremstilling og bruk av genmodifiserte organismer (Genteknologiloven) og i lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi (Bioteknologiloven). Bioteknologirådet er en høringsinstans for norske myndigheter i forbindelse med saker som vedrører moderne bioteknologi. Bioteknologirådet skal bidra med informasjon til publikum og forvaltningen, og fremme debatt omkring de etiske og samfunnsmessige konsekvensene ved bruk av moderne bioteknologi."

Publisert: 01. Apr 2019 - kl. 14:53
Sist oppdatert: 01. Apr 2019 - kl. 17:38