BioMedData lansert

Logo BioMedData

17. juni startet 11 biologiske og medisinske forskningsinfrastrukturer BioMedData, et prosjektsamarbeid der de skal bygge et åpent rammeverk for at norske forskere enklere skal kunne dele forskningsdata.

Livsvitenskapelig forskning har en direkte relevans for samfunnet, og ligger til grunn for store deler av økonomien i Norge, inkludert oppdrettsnæringen. Covid-19-krisen har vist oss nettopp hvorfor det må være mulig for forskere å nyttiggjøre seg forskningsdata fra andre forskere og at data derfor må være mulig å finne, (findable), tilgjengelige (accessible), interoperable og gjenbrukbare (reusable) (FAIR), samtidig som at juridiske- og personvernmessige forhold overholdes.

I BioMedData skal forskningsinfrastrukturene utvikle prosedyrer som skal gjøre det enklere for forskere å publisere funn i databaser som oppfyller FAIR-prinsippene. Det vil også bli enklere å gjenbruke bioinformatiske verktøy og workflows. Gjennom BioMedData vil man videre lære opp forskere i hvordan de kan bruke disse prosedyrene.

Forskningsinfrastrukturene som deltar i BioMedData representerer store deler av de livsvitenskapelige miljøene i Norge og involverer et stort antall forskningsinstitusjoner. Samtidig er BioMedData åpent for å involvere nye partnere og nye forskningsprosjekt i løpet av prosjektperioden.

BioMedData koordineres av ELIXIR Norge, den norske noden av ELIXIR, den europeiske mellomstatlige forskningsinfrastrukturen for biologiske data. Flere av partnerinfrastrukturene støtter seg videre på sine respektive europeiske paraplyorganisasjoner.

Inge Jonassen, professor ved UiB og prosjektleder for ELIXIR Norge og BioMedData sier: «BioMedData er et unik prosjekt og samler ekspertise på tvers av livsvitenskapene. Vi ønsker å utnytte denne muligheten til å etablere nye standarder for hvordan forskere innen livsvitenskapene håndterer sine data. Omstendighetene rundt Covid-19 demonstrere nå igjen hvorfor data bør være så FAIR som mulig, helt fra begynnelsen.»

Jonassen leder også arbeidsgruppen for infrastruktur i Senter for digitalt liv Norge.

Fakta og tall:

Prosjektets varighet: 1. juni 2020 - 1. mars 2024

Norske forskningsinfrastrukturer: ELIXIR Norge, National Consortium for Sequencing and Personalized Medicine (Norseq), Norwegian Molecular Imaging Infrastructure (NORMOLIM), Norwegian Advanced Light Microscopy Imaging Network (NALMIN), Biobank Norway,

NOR-Openscreen, Norwegian Macromolecular Crystallography Consortium (NORCRYST), National network for advanced proteomic-infrastructure (NAPI), Norwegian Mother and Child Cohort Study Infrastructure (I-MoBa), National Infrastructure for Microbial Genomics (NIMG), Norwegian Infrastructure for Biodiversity Genomics (NIBIGEN)

Involverte institusjoner: Universitet i Bergen, Universitet i Oslo, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU, Universitet i Tromsø, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU, Norsk senter for molekylærmedisin, SINTEF, Oslo Universitetssykehus, St Olavs hospital, Haukeland universitetssykehus, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Folkehelseinstituttet, e-helsedirektoratet, Regionale Helseforetak, Kreftregisteret, Norsk institutt for vannforskning

Europeiske paraplyorganisasjoner: ELIXIR-Europe, BBMRI, EU-OPENSCREEN, Euro-BioImaging

Støttepartnere: UNINETT Sigma2 AS, Helseanalyseplattformen, Senter for digitalt liv Norge, ELIXIR

Ressurser: 14Mkr, 4 arbeidspakker, 15 leveranser

Kilde: pressemelding fra Elixir Norway

Publisert: 18. Jun 2020 - kl. 13:02
Sist oppdatert: 23. Jun 2020 - kl. 12:29