Partnerskap og samarbeid

Fremtidens bioteknologi - Partnerskap og samarbeid 

Senter for Digitalt Liv Norge skal bidra til innovasjon og verdiskapning i hele den digitale bioteknologisektoren i Norge. Vi tilbyr kompetanse, nettverk, koordineringstjenester og rådgivning til interessenter. Vår aktivitet innrettes på tvers av fagdisipliner, næringer og sektorer, og strekker seg langs hele verdikjeden fra forskning til marked. For å få til dette ønsker vi et tett samarbeid med næringsliv, virkemiddelapparat og andre interessenter. Gjennom partnerskap i senteret tilbys:

 • Koordineringstjeneste som gir tilgang til digitale kompetansemiljøer og forskningsmiljøer innen bioteknologi
 • Informasjon om senteret og invitasjon til arrangementer
 • Prosjekt- og søknadssamarbeid
 • Støtte til mindre pilot- og innovasjonsprosjekter
 • Mulighet til å bidra og påvirke senterets videre arbeid og utvikling 

Bli partner i Senter for digitalt liv Norge

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • SINTEF
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Oslo Universitetssykehus
 • Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet