Innovasjonsmidler

Alle forskningsprosjekter som er del av Senter for Digitalt Liv Norge, inkludert partnerprosjekter kan søke om midler til innovasjonsaktiviteter. Midlene skal brukes til aktiviteter med det formål å gjøre fremskritt i prosjektets innovasjonsprosesser. I 2019 gir vi opptil 50 000 NOK i støtte til opptil åtte prosjekter.

For mer informasjon om midlene og søknadsprosessen se: Retningslinjer for innovasjonsstøtte

  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Universitetet i Bergen
  • Universitetet i Oslo
  • SINTEF
  • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
  • Oslo Universitetssykehus
  • Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet