Innovasjon

Innovasjon og industrisamarbeid – verdiskaping gjennom digital bioteknologi

Digitalt liv = transformativ innovasjon

Digitale verktøy revolusjonerer bioteknologisk forskning.  Ved hjelp av digitale og beregningsorienterte metoder for analyse, integrering og modellering av høydimensjonale data, kan vi angripe problemstillinger og generere ny kunnskap på en måte som tidligere ikke var mulig. Dette gir unike innovasjonsmuligheter, reduserer kostnad og risiko, som igjen øker lønnsomheten og investeringsvilje. Kopling mellom muliggjørende bioteknologier og nye kraftfulle digitale verktøy er transformativ og gir uante muligheter. 

Fra forskning til verdi – innovasjon i senteret

Senterets 17 forskningsprosjekter og seks partnerprosjekterer er valgt ut på bakgrunn av en tverrfaglige biologisk problemstilling knyttet til en samfunnsmessig utfordring. Alle prosjektene i senteret utvikler eller bruker beregningsorienterte metoder og tilnærminger. Prosjektene har et tydelig mål om fremtidig verdiskaping og dekker temaene helse, marin, jord- og skogbruk, samt industriprosess. Senteret har en egen kjerne av støttefunksjoner, som støtter forskningsprosjektene i å skape innovasjon og kommersialisere forskningen. 

Les mer om de enkelte forskningsprosjektene

Bli en del av senteret

Midlertidig stengt for søknader fra forskere og industri. PhD-studenter og postdoktorer kan bli medlemmer av forskerskolen.

  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Universitetet i Bergen
  • Universitetet i Oslo
  • SINTEF
  • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
  • Oslo Universitetssykehus
  • Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet