Newsletters

Everyone - researchers, supervisors, course organizers, etc. are welcome to register for our monthly newsletter in order to receive regular updates on our activities and offers. All members will automatically receive the newsletters upon approved membership application.

Register for Newsletter

Latest news:


January 2019

  • Newsletters 2018
  • Newsletters 2017

Bli en del av senteret

Forsknings- og innovasjonsprosjekter kan bli en del av senteret direkte via utlysninger i Forskningsrådets program Bioteknologi for Verdiskapning (BIOTEK2021), eller gjennom søknad om partnerskap.

  • Universitetet i Bergen
  • NTNU
  • Universitetet i Oslo
  • -
  • Sintef