Utlysning: ERA-nettverk for systemmedisin og persontilpasset medisin

Shutterstock

ERACoSysMed og EraPerMed annonserer nå nye utlysninger med "pre-announcements". ERA-nettverkene har hovedfokus på tverrfaglighet og medisinsk anvendelse innen system-/persontilpasset medisin.

Søknadsfrist for obligatoriske skisser (pre-proposals) blir mars 2019, og utlysningene er planlagt åpnet i januar (EraPerMed) og februar (EraCoSysMed) 2019.

EraCosysMed - ERA-net for systemmedisin
ERACoSysMed er et ERA-nettverk med spesifikt fokus på implementering av systemmedisin i klinisk forskning og medisinsk praksis.

Målet med utlysningen er å støtte prosjekter som validerer eksisterende prediktive datamodeller som anvender biomedisinske data til å øke kunnskapen om humane sykdommer og behandlingen av disse. Antall tilgjengelige midler er totalt 6,77 mill. Euro. Norske bedrifter kan få dekket inntil 50% av sine utgifter som partner i et prosjekt delfinansiert av Forskningsrådet.

Potensielle søkere bes kontakte seniorrådgiver Renate Simonsen, rms@rcn.no, for informasjon om nasjonale føringer.

Klikk her for å lese mer om utlysningen som kommer i EraCoSysMed.

EraPerMed – ERA-net for persontilpasset medisin
EraPerMed har til hensikt å fremme forskning og innovasjonsaktiviteter som knytter sammen grunnleggende biomedisinsk forskning, klinisk forskning, bioinformatikk, epidemiologi, sosioøkonomisk forskning, samt forskning om integrering av personlig medisin i klinisk praksis og etiske, juridiske og sosiale implikasjoner.

Det overordnede målet er å forbedre håndtering av sykdom med bedre stratifisering av pasienter, diagnostikk og behandlingsprotokoller og forebygging av sykdommer. Bedrifter kan i denne utlysningen ikke være med som partnere i prosjekter delfinansiert av Forskningsrådet.     

Potensielle søkere bes kontakte spesialrådgiver Karianne Solaas, kso@rcn.no, for informasjon om nasjonale føringer.

Klikk her for å lese mer om utlysningen som kommer i EraPerMed.

Tema
Utlysning Helse

Publisert: 06. Dec 2018 - kl. 09:46
Sist oppdatert: 06. Dec 2018 - kl. 11:42