Ny utlysning - Digitalt Liv prosjekter 2018

Inntil 80 millioner kroner til forskerprosjekter tilknyttet Senter for digitalt liv Norge utlyses av Bioteknologi for verdiskapning (Biotek2021) programmet. Hvert prosjekt kan ha en ramme på 5- 20 mill NOK over en prosjektperiode på 2-4 år med oppstart i 2019. Søknadsfrist er 12. september 2018.

Gjennom denne utlysningen legger Forskningsrådet opp til at nye prosjekter kan slutte seg til senteret. 

Utlysningen er kunngjort på Forskningsrådets sider. 

Potensielle søkere må sette seg inn i utlysningsteksten og grunnlagsdokumentene; Programplan Biotek2021, Strategic Initiative Digital Life - Convergence for Innovation, og RRI-rammeverket. Se også vurderingskriteriene for utlysningen, og "Terms of Reference" som beskriver prosjektenes tilknytning til Senter for digitalt liv Norge.

Senteret ser fram til at prosjekter kan bli med i senteret gjennom søknad og finansiering fra Biotek2021. Senter vil kunne informere om senternettverksprosjektet og aktiviteten i senteret. Det henvises til Biotek2021 programmet for direkte henveldelser om selve utlysningen.

Forfatter

Tema
Forskning Utlysning

Publisert: 05. Jun 2018 - kl. 12:39
Sist oppdatert: 05. Oct 2018 - kl. 09:25