Nordic Life Science Days 2017 – Samling for norsk og nordisk samarbeid

Den norske standen «Norway for Life Science» var godt besøkt under konferansen.

I år som i fjor deltok Senter for Digitalt Liv Norge (DLN) på Nordic Life Science Days (NLSD) 13. -14. september i Malmö. NLSD er den største partnering-konferansen i Norden med fokus på livsvitenskapsindustrien. Konferansen gir mulighet for nettverksarbeid gjennom partnering-møter, spennende sesjoner og et stort messeområde hvor man kan møte mer enn 1300 delegater fra alle relevante sektorer for livsvitenskap, som akademia og investorer til relevante bedrifter og virkemiddelapparat. DLN dro for å representere senteret, samt å få inspirasjon til tiltak for innovasjon og verdiskapning innen norsk bioteknologisk forskning.

Konferanseoppholdet for senterets del startet med et pre-event på den Norske ambassaden i Danmark. Her fikk de oppmøtte høre presentasjoner om tidlig finansiering av nordisk bioteknologiselskaper, samt muligheten til å møte representanter fra nordiske investorer, industri og forvaltning. Representanter fra den Norske ambassaden i Sverige besøkte neste dag konferansen og tok seg tid til å prate med de norske delegatene. At norsk utenrikstjeneste engasjerer seg gir god drahjelp for internasjonalt samarbeid og utviklingen av sektoren. DLN ga utrykk for hvilken støtte vi ser som svært nyttig fra ambassaden, og ser frem til en videre dialog om hvordan vi sammen kan fremme nordisk samarbeid.

Messeområdet var en av konferansens viktigste arenaer. I år var DLN deltaker på fellesstanden Norway for Life Science, noe som viste seg svært nyttig da dette samlet norske initiativer som i stor grad jobber for det samme. Det var god stemning i standen med mange hyggelige mennesker og den var godt besøkt under hele konferansens. Tilbakemeldingene fra besøkende var svært positivt, og flere var imponerte over hvordan man hadde klart å få samlet en slik gruppe av aktører til et felles løft.

Noe av det som våre nordiske naboland for tiden er spesielt interessert i, og som også kan sees i debatten her hjemme, er å hente ut verdiene som ligger i våre helseregistre. DLN hadde god diskusjon med finske kollegaer som ønsker at de nordiske landene ser på muligheten til å få på plass en felles godkjenning og tilgangsordning for bruk av helseregistre på tvers av landegrensene i Norden. Dette vil gjøre det mulig å kombinere registrene på minst mulig byråkratisk måte, hvilket er særlig verdifullt om man jobber med sjeldne sykdommer. Ved å se på hele Nordens befolkning vil man ha flere tilfeller å studere. DLN mener en slik organisering vil øke verdien på våre helseregistre, og gi mulighet for en unik form for samordning mellom nordiske land.

DLN var representer på fellesstand Norway for Life Science sammen med andre viktige aktører fra det norske livsvitenskapsmiljøet. Fra venstre: Kjetil Tasken (Gruppeleder – Innovasjon og Industriinvolvering), Alexandra Patriksson (Koordinator - Innovasjon og Industriinvolvering), Marie H. Aune (Senterkoordinator).

Samlet sett kan man si at mange viktige elementer var samlet på denne konferansen: En tilstedeværende og interessert utenrikstjeneste, samarbeid på tvers av organisasjoner med overlappende målsetninger og ikke minst imøtekommende mennesker som vil og kan bidra til å løfte Norden som et foregangseksempel innen helseinnovasjon.

Forfatter

Marie Hjelmseth Aune

Profil

Alexandra Patriksson

E-post: alexandra.patriksson@medisin.uio.no

Tema
Industri Helse Blogg

Publisert: 24. Sep 2017 - kl. 20:32
Sist oppdatert: 25. Sep 2017 - kl. 09:50