Ledig Ph.d.-stilling i Artificial Pancreas Trondheim

APT-logo

Forskningsgruppa Artificial Pancreas Trondheim (APT) og Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM) ved NTNU har en ledig Ph.d.-stilling innenfor fagområdet indremedisin/endokrinologi. Søknader må sendes gjennom JobbNorge og fristen er 31. mai 2019.

Prosjektet går ut på å studere om man ved å registrere lyder, primært fra bukhulen (dvs. magesekk og tarmer), kan påvise matinntak vesentlig tidligere enn man kan ved å kun registrere blodsukkerstigningen etter matinntak. Tidligst mulig påvisning av matinntak er helt avgjørende for å kunne lage en robust kunstig pankreas som normaliserer blodsukkeret hos pasienter med diabetes. Avansert registering og prosessering av lyddata er et nytt og uutforsket område innen humanmedisinen som man vil studere i et samarbeid mellom medisinere og teknologer. Gitt at dette er et nytt forskningsområde vil veien i stor grad bli til underveis og kandidaten vil delta i diskusjon om de veivalg som må tas. Grunnet stort innovasjonspotensial inneholder både hovedprosjektet og dette aktuelle PhD-arbeidet elementer som ikke kan omtales i denne utlysningen. En betydelig del av PhD-arbeidet vil være knyttet til gjennomføring av kliniske studier som vil inkludere lydopptak. Det vil også være aktuelt å benytte annen sensorteknologi. Bearbeiding av de innhentede data vil skje i et tverrfaglig samarbeid med andre PhD og postdok-kandidater i prosjektet. Kandidatens hovedveileder vil være professor Sven M. Carlsen.

Forfatter

Sven Magnus Carlsen

E-post: sven.carlsen@ntnu.no
Tlf: 91769528

Profil

Anders Lyngvi Fougner

E-post: anders.fougner@ntnu.no

Profil

Tilknyttet prosjekt
Tema
Ledig stilling Helse

Publisert: 30. Apr 2019 - kl. 16:23
Sist oppdatert: 30. Apr 2019 - kl. 16:23