Intervju og artikler av Artificial Pancreas Trondheim og DIAP-prosjektet

APT logo

Nylig har medlemmer av Artificial Pancreas Trondheim (APT) og DLN-prosjektet Double Intraperitoneal Artificial Pancreas gjort noe formidling i form av et intervju og en artikkel:

  • 1. mai 2017: Styringsgruppa i APT ble intervjuet i Teknisk Ukeblad – et ukentlig populærvitenskapelig blad om teknologi, med en målgruppe på rundt 250 000 lesere).
  • 25. april 2017: Sverre Chr. Christiansen og Sven M. Carlsen publiserte en invitert artikkel i Indremedisineren. Det er et fagtidsskrift rettet mot norske leger som arbeider innen fagomådet indremedisin, men det leses også av andre med interesse for faget, som sykehusavdelinger, medisinske læresteder, forskningsmiljøer og legemiddelfirmaer.

Forfatter

Sven Magnus Carlsen

E-post: sven.carlsen@ntnu.no
Tlf: 91769528

Profil

Reinold Ellingsen

E-post: reinold.ellingsen@ntnu.no

Profil

Øyvind Stavdahl

E-post: oyvind.stavdahl@ntnu.no

Profil

Anders Lyngvi Fougner

E-post: anders.fougner@ntnu.no
Tlf: 97158863

Profil

Sverre Christian Christiansen

E-post: sverre.christiansen@ntnu.no

Profil

Tilknyttet prosjekt
Tema
Helse Forskning Blogg Hva skjer

Publisert: 08. Jun 2017 - kl. 11:21
Sist oppdatert: 03. Jul 2017 - kl. 10:58