Infrastrukturtildeling – betydning for digital bioteknologi

Tidligere i sommer ble det klart hvilke nasjonale infrastrukturer som har fått tildeling i denne runden og hvilke som står på ventelisten. Flere av søknadene som fikk gjennomslag var videreføring av eksisterende infrastruktur, men også nye satsinger fikk tildeling.

For kategorien bioteknologi er tildeling til ELIXIR (Bioinformatikk) og NORMOLIM (Norwegian Molecular Imaging Infrastructure) høyst relevant, men også flere andre som kan sies å være i randsonen mellom bioteknologi og andre fagområder – slik som infrastrukturer for bioressurser (Norwegian Biorefinery Laboratory & EMBRC Norway (marine biologiske ressurser)), miljø og klima, samt nano- og materialteknologi. For digital bioteknologi vil E-infrastruktur (UNINETT Sigma2) og infrastruktur for neste generasjons supercomputing (Experimental Infrastructure for Exploration of Exascale Computing) være interessante.

Flere av infrastrukturene på ”reservelista” er også høyst relevant for bioteknologisk forskning, som infrastruktur for bioprosessering og fermentering (Norwegian Centre for Bioprocessing and Fermentation – Norwegian BioCentre), infrastrukturbevilgning til EMBRC Norway og styrking av infrastruktur for helseregisterforskning. Det vil vise seg hvorvidt noen av de får finansiering.

Det er enda uavklart hva som blir rammen for tildelingene i forhold til søkte midler og hva det betyr for prioriteringer for infrastrukturene, men det kan likevel være interessant å kikke på noe av det som kan forventes av ELIXIR og NORMOLIM, som kanskje ligger nærmest tematisk.

ELIXIR er en Europeisk infrastruktur (ESFRI) for bioinformatikk og den norske noden bygger på det nasjonale bioinformatikk teknologisamarbeidet som har eksistert siden 2003. Den norske ELIXIR noden har et tematisk fokus på marin genetikk og humanmedisin, som de leverer tjenester på internasjonalt. I tillegg bygger ELIXIR Norge nasjonal infrastruktur og verktøy som gjør bioinformatiske analyser og datahåndtering enklere for norske forskere. Så langt har hovedfokuset vært data fra genetikk, genomikk og proteomikk og den Norske e-Infrastrukturen for Livsvitenskap (NeLS) er spesielt rustet for å håndtere analyser av denne typen data. ”Med den nye tildelingen kan ELIXIR Norge videreføre tilbudet til og opplæring av brukere innenfor bioinformatikk og beregningsorientert molekylærbiologi, men det må nok bli prioriteringer for hva vi kan satse på. Nytt i søknaden var også å utvikle verktøy som gjør systembiologiske analyser mer tilgjengelig for norske forskere, gjennom en arbeidspakke for en norsk node i ISBE.” sier prof. Inge Jonassen, koordinator for ELIXIR Norge. Hvor mye som blir gjennomførbart innenfor den gitte rammen er enda usikkert.

NORMOLIM fokuserer på molekylær avbildning in vivo – det vil si deteksjon av molekylære prosesser i levende organismer. Fokuset er på avbildning i dyr, nærmere bestemt dyremodeller av medisinsk relevans. ”NORMOLIM vil bli del av ESFRI infrastrukturen Euro-BioImaging og vil være svært viktig for translasjonell medisinsk forskning”, sier prof. Olav Haraldseth, koordinator for NORMOLIM. Den nye satsingen vil samle ekspertise og teknologi fra etablerte miljøer i Oslo, Bergen og Trondheim og gjøre teknologiene mer tilgjengelig for nasjonale brukere, samt sikre state-of-the-art teknologi for denne typen forskning.

Senter for Digitalt Liv Norge gratulerer med tildelingene og håper på et fruktbart fremtidig samarbeid innenfor digital bioteknologi.

Forfatter

Rune Kleppe

E-post: rune.kleppe@uib.no
Tlf: 55584068

Profil

Tema
Forskning Blogg

Publisert: 27. Jul 2017 - kl. 16:00
Sist oppdatert: 28. Jul 2017 - kl. 09:20