Hvordan øke samarbeid mellom forskning og industri?

Foods of Norway, Senter for Digitalt Liv Norge og ARD Innovation inviterte til frokostseminar fredag 9. mars om temaet. Se igjennom presentasjonene fra bidragsyterne og lær mer om industriens syn på innovasjonssamarbeid!

Ard Innovasjon er et nytt selskap for å skape verdier av forskningsresultater og gode ideer fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Målet er at disse skal nå markedet i form av nye produkter eller tjenester som kommer samfunnet til gode.

Foods of Norway, et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), i regi av NMBU forsker på nye fôr-ingredienser fra naturlige bioressurser, og en bedre foredling og industriell utnyttelse av disse. Senteret ser på hele produksjons- og verdikjeden, fra råmaterialer til matprodukter.

Sammen med DLN sin arbeidsgruppe for innovasjon og industrisamarbeid, og Borregaard, en sterk industriaktør innen bioraffinering og bioressurs med nært samarbeid med flere miljø ved NMBU, presenterte aktørene hva som kan øke samarbeid melllom industri og akademia:

Foods of Norway

Senter for Digitalt Liv Norge

ARD Innovasjon

Hva trenger industrien for å vurdere forskningsresultater og for å se potensialet i resultatene - Gudbrand Rødsrud, Borregaard ASForfatter

Alexandra Patriksson

E-post: alexandra.patriksson@medisin.uio.no

Tema
Workshop Industri Landbruk Blogg

Publisert: 05. Apr 2018 - kl. 12:18
Sist oppdatert: 05. Apr 2018 - kl. 12:32