Førstekonsulent formidling og kommunikasjonsarbeid - Senter for Digitalt Liv Norge.

For å styrke senterets kommunikasjonsarbeid utlyses et engasjement for 1 år i en 20% stilling med mulighet for forlengelse, for å bidra til formidling og kommunikasjon av senterets virksomhet.

Stillingen er lagt til Forskningsseksjonen ved MN fakultet, som er vertskap for senterets arbeidsgruppe for kommunikasjon i samarbeid med Institutt for Biovitenskap (IBV). Søknadsfristen er 25. august 2017. Det er ønskelig med snarlig oppstart innen 15. oktober 2017.

Stillingen vil egne seg for masterstudenter innen livsvitenskap eller bioteknologi med interesse og erfaring fra formidling og kommunikasjon. Arbeidsplass for stillingen vil være ved Institutt for Biovitenskap ved UiO.

For mer informasjon, se utlysning.

Forfatter

Gunnar Dick

E-post: gunnar.dick@mn.uio.no
Tlf: 404 54 144

Profil

Tema
Ledig stilling

Publisert: 07. Jul 2017 - kl. 15:25
Sist oppdatert: 07. Jul 2017 - kl. 15:25