FAIRDOM brukermøte

Barcelona er årets vertsby for den 17. internasjonale konferansen i systembiologi, ICSB2016. I den forbindelse er det arrangert flere såkalte satellitt-workshops. Brukermøte for FAIRDOM er ett av disse.

Prosjektleder for Digitalt Liv-prosjektet Digital Salmon Jon Olav Vik holdt et innlegg om implementering FAIRDOM plattformen i prosjektet. Foto: Rune Kleppe

Forskningsprosjekter innenfor bioteknologi er gjerne komplekse, hvor flere forskningsgrupper med forskjellige ekspertiser jobber sammen. Dette kan gjerne være forskere som jobber eksperimentelt og forskere som gjør modellering og simuleringer basert på de eksperimentelle data. For å lagre og dele data og holde orden på prosessering, analyser, modellering og ulike simuleringer som blir gjort av ulike forskere i prosjektet, trenger man i slike prosjekter et felles datahåndteringsprogram.


FAIRDOM plattformen er et verktøy for håndtering av data og modeller, som primært fokuserer på prosjekter innenfor systembiologi og syntetisk biologi. Den baserer seg på SEEK og openBIS, som har blitt utviklet gjennom flere år i flere europeiske systembiologiprosjekter og sentre.

Slike datahåndteringsverktøy vil være svært nyttig for flere Digitalt Liv prosjekter. Digital Salmon har også inngått et samarbeid med FAIRDOM, som vil hjelpe med implementering av datahåndtering i prosjektet. Sammen med flere andre europeiske forskningsprosjekter som samarbeider med FARIDOM teamet, holdt prosjektleder Jon Olav Vik et innlegg om Digital Salmon prosjektet og hvordan de implementerer FAIRDOM plattformen i sitt prosjekt 15. september på ICSB2016.

I arbeidsgruppen på kompetanse og infrastruktur er datahåndtering en problemstilling vi arbeider med. Det var derfor svært nyttig å få innblikk i hvilke muligheter FAIRDOM kan tilby på dette området og diskutere med deltagere fra Digital Salmon prosjektet hvordan de ønsker å bruke dette verktøyet

Forfatter

Rune Kleppe

E-post: rune.kleppe@uib.no
Tlf: 55584068

Profil

Tema
Konferanse / Workshop

Publisert: 14. Mar 2017 - kl. 09:19
Sist oppdatert: 14. Mar 2017 - kl. 09:19