En spennende tid i DLN!

Jeg er på vei over i nye oppgaver ved UiO, og Senter for digitalt liv Norge søker koordinator for samfunnskontakt og kommunikasjon (Inreach & Outreach). Det har vært en spennende og lærerik opplevelse!

Våren for tre år siden ble jeg introdusert for Digitalt Liv, en visjon og en prosess, som nå er Senter for digital liv Norge. Det har vært en spennende reise, og ikke minst, vært veldig lærerikt! Gjennom det første året ble senteret etablert, gode kollegaer rekruttert, og de første Digitalt Liv forskningsprosjektene startet opp. Initiativet er blitt fylt med innhold. Samarbeidet mellom institusjonene, deltagerne i senteret, og BIOTEK2021-programmet i Forskningsrådet har vært, og er, unikt og konstruktivt.

Senteret går inn i en utrolig spennende fase. Nye prosjekter søker nå Forskningsrådet om å bli del av senteret. Samtidig høster vi erfareringer fra transdisiplinære prosjekter som er godt i gang, og senteret øker sitt engasjement for innovasjonsarbeid og verdiskapning sammen med sine partnere. Jeg er på vei over i nye oppgaver ved UiO, men ser frem til å følge utviklingen av senteret videre!

Stillingsutlysning

Forfatter

Publisert: 03. Sep 2018 - kl. 09:49
Sist oppdatert: 06. Sep 2018 - kl. 13:37