En helt rimelig innvending

Vår folkelige animasjon om den digitale laksen utløste denne rimelige innvendingen fra Øyvind Kverneng:

Oeyvind Kverneng Tekno-optimisme. Om man så skulle lykkes med dette er fortsatt de viktigste broblemene rundt oppdrettsnærngen uløst.
Forskning.no opplyser at artiklen er finansiert av Norsk forskningsråd, men den er også prydet med logoen til EWOS, som er en av verdens største produsenter av fiskefòr.

Fôrselskapet og avlsselskapet er med for å bidra til at prosjektet holder seg relevant for næringas langsiktige utfordringer, og for praktiske råd om gjennomførbarhet av eksperimenter. Deres rolle er rådgivende: De verken mottar eller bidrar med penger; de bidrar kun med litt forskertid for å være involvert i prosjektet. Resultatene tilhører universitetene.

Den Digitale Laksen skal ha en såkalt referansegruppe for dialog med samfunnet, der vi også vil invitere naturvernere, oppdrettsskeptikere, villaksforkjempere og forvaltning til å delta. Imidlertid er slagplanen vår å først demonstrere at matematisk modellering kan bidra med ny forståelse av laksekroppen, før vi går bredere ut.

Som Kverneng skriver, har oppdrettsnæringen mange viktige problemer. Vi valgte "utfordringer knyttet til framtidas fôr" som vårt første hovedtema, fordi det er et fenomen vi kan både manipulere, måle og modellere: Eksperimenter i merd, fisketank eller laboratorieskål; måling av genuttrykk og molekylkonsentrasjoner; og finregning på stoffbalanse i metabolske nettverk.

På de fire-fem årene DigiSal-prosjektet går, skal vi bygge et datakart over stoffskiftet til laksen, og legge grunnmuren for en kunnskapsbase der data og modeller er lette å finne, få tilgang til, sette sammen og gjenbruke (FAIR, som det heter på engelsk). Men det er sikkert et tiår eller to før fysiologisk modellering har sterke meninger som er relevante for daglig drift av oppdrettsanlegg.

Langtidsplanen er å utvide kunnskapsbasen med flere og flere fenomener, utvalgt etter viktighet og gjennomførbarhet. Denne ideen har vi glatt rappet fra menneskemedisin: The Digital Patient. Vi har begge en lang vei å gå, men laksen svømmer iallfall i kjølvannet av the Virtual Physiological Human.

(For spesielt interesserte anbefaler jeg en titt på dette temanummeret av Interface Focus om hvordan matematikk og systembiologi fornyer legevitenskapen.)

Forfatter

Jon Olav Vik

E-post: jonovik@gmail.com
Tlf: +47 67 23 27 25

Profil

Tilknyttet prosjekt

Publisert: 09. Jan 2018 - kl. 18:01
Sist oppdatert: 09. Jan 2018 - kl. 18:01