DLN på Nordic life science days

Prof Carl Borrebaecck, CREATE Health, Universitetet i Lund, holder innlegg om betydningen av å identifisere og selektere pasienter på et tidlig stadium av kreft. Ved økt tilgang og forbedret analyse av data, kan man gjøre en tidligere diagnose, som igjen er kritisk for utfallet. Eksempelet viser overlevelse i pasientgrupper basert på stadium av kreft i bukspyttkjertelen, en alvorlig krefttype med meget lav overlevelsesprosent.

Nordic life science days 2016 gikk av stabelen 13-15 september i Stockholm. Tema var livsvitenskap innen helse. Gunnar og Tove ankom den norske ambassaden 13. september hvor det var det duket for nettverkskveld for Svensk-Norsk samarbeid innen livsvitenskap. Norges ambassadør, Kai Eide, var vertskap for kvelden og trakk linjene til rapporten «Partners in Innovation» Videre fikk vi høre om de politiske satsningene fra hhv Anders Lønnberg, nasjonal samordner for livsvitenskap i Sverige og Karita Bekkemellem, LMI, Norge. Det ble gitt innlegg om veien fra forskning til ny behandling, og om støtteordninger for innovasjon og verdiskapning hvor også Senter for digitalt liv Norge ble nevnt. AstraZeneca og Bayer snakket om Norden sin rolle innenfor livsvitenskap, og viktigheten av å legge deler av forskning, kompetanse og produksjon her. Det ble gitt eksempler på hvor Norge og Sverige har hatt nytte av hverandres samarbeid, bl. a under Algetas utvikling av Xofigo. Det var dessuten stor enighet om at helseregistre, som kjennetegner de nordiske landene, bør benyttes i større grad til verdiskapning, og være en drivkraft for videre samarbeid.

Under felles åpningen av konferansen fikk vi høre at livsvitenskap innen helsesektoren er et felt hvor det satses og investeres betydelig globalt. Et tema som preget alle sesjonene var viktigheten av samarbeid og partnerskap for å maksimere potensialet av digitalisering, presisjonsmedisin og andre grensesprengende terapier innen feltet. Legemiddelindustrien fortalte at de nå ser etter ideer og konsepter nokså tidlig i forskningen for å kunne være bærekraftige. Vi fikk høre om finansieringsmuligheter for tidlig forskning og startups. Non-dilutive finansiering fra pasientforeninger, diverse fond, crowd funding og offentlige midler var noen av mulighetene som ble diskutert.

I sesjonen ”What’s hot in the eyes of international investores” fortalte investorer hva de ser etter når de investerer i selskaper innen livsvitenskap. Forskere må oftest kunne vise til proof of principle og in vivo data før investorer inngår samarbeid. En differensiert teknologi eller produkt, samt forståelse for fremtidige problemstillinger og landskapet man opererer i, ble pekt på som viktig for å kunne tiltrekke seg interessen til investorene.

Kreative partnerskap ble løftet frem som essensielt for innovasjonsprosesser. Big Pharma ser stadig etter nye måter å inngå samarbeid med små biotekselskaper og akademia for å holde seg konkurransedyktige. Noen tips for vellykkete partnerskap var respekt for hverandres kultur og interesser, viktigheten av forberedelser til forhandlingsmøter og god håndtering av IP.

I sesjonen «Oncology goes digital» fikk vi en status på hvordan de store molekylære og kliniske datamengder blir benyttet for å skape nye muligheter innen legemiddelutvikling og optimalisert pasienttilpasset behandling. Det er ingen tvil om at de digitale verktøy vil spille en stor rolle for kreftpasienter fremover. Ny teknologi endrer praksis i klinikken. Blodprøver erstatter vevsprøver, som sammen med økt sensitivitet og analyse kapasitet gir tettere og mer informert oppfølging og behandling. Det er muligheter for en datarevolusjon i helsevesenet, noe som også innebærer et økt behov for datahåndtering og god regulering.

Nordic Life Science Days er en arena for partnering og nettverksbygging. Gjennom en til en møter med internasjonale investorer, bedrifter og tilsvarende senter initiativer for livsvitenskap og innovasjon fikk vi synliggjort DLN, og sparret omkring tema som er relevante for senteret.

Forfatter

Tema
Konferanse / Workshop

Publisert: 14. Mar 2017 - kl. 09:23
Sist oppdatert: 23. Mar 2017 - kl. 12:19