Volterra: Christopher Voigt - Programming Cells

MIT-professor Christopher Voigt har satt betydelig preg på forskning innen syntetisk biologi og bioteknologi, med sin bruk av dataanalytiske og eksperimentelle metodiske tilnærminger. I starten av mai besøker han Oslo, Trondheim og Bergen for gjesteforelesninger i vår Volterra foredragsserie, med temaet «Programming cells».

Volterra foredrag: Programming Cells

Cells respond to their environment, make decisions, build structures, and coordinate tasks. Underlying these processes are computational operations  performed by networks of regulatory proteins that integrate signals and control the timing of gene expression. Harnessing this capability is critical for biotechnology projects that require decision-making, control, sensing or spatial organization.

Oslo
Tirsdag 7. mai 2019
, kl. 13.15 - 14.15 (NB! Ny tid!)
Sted: Bikuben, Kristine Bonnevies Hus, Blindernveien 31, Universitetet i Oslo

Trondheim
Torsdag 9. mai 2019
, kl.13.15 - 14.15
Sted: Kjemiblokk 5 - Auditorium K5, NTNU

Bergen
Fredag 10. May 2019
, kl. 13.30 - 14.30
Sted: Store Auditorium, Høyteknologisenteret, Universitetet i Bergen

Programming Cells

Chris Voigt sies å ha skapt en grunnleggende ny tilnærming til bioteknologi ved the Department of Biological Engineering på MIT. Han forklarer laben hans sitt fokus å skulle «utvikle nye eksperimentelle og teoretiske metoder for å pushe bioteknologiens målestokk, til det ultimate målet med genom design. Dette vil påvirke bioteknologien innenfor en rekke ulike områder, som landbruk, materialer, kjemi og medisin.»

Voigt utvikler biologiske verktøy der genetiske elementer i cellen er 'brytere' omtrent som kretser i en datamaskin. De syntetiske genetiske elementene gjør at cellen kan ta i mot 'input' i form av kjemiske signaler, lys eller andre miljøfaktorer, og omformer det til 'output', som for eksempel fargeforandring. 

Han jobber også med å bruke slike verktøy i bioteknologiske prosesser, som i produksjon av nyttige forbindelser og i nedbrytning av plast eller miljøgifter. 

Biografi:

Christopher Voigt, PhD is the Daniel I.C. Wang Professor of Advanced Biotechnology in the Biological Engineering Department at MIT.He is the Co-Director of the Synthetic Biology Center and co-founder of the MIT-Broad Foundry. He is the Editor-in-Chief of ACS Synthetic Biology. He holds joint appointments at the Broad Institute, Lawrence Berkeley National Labs, Korea Advanced Institute of Science & Technology (KAIST), University of California – San Francisco, and Imperial College.He received his BSE in Chemical Engineering from the University of Michigan (1998) and PhD in Biophysics from Caltech (2002). He is a founder of Pivot Bio (microbial agricultural products) and Asimov (genetic circuit design automation). He has served on the science advisory boards of DSM, Bolt Threads, Pivot Bio, SynLogic, Amyris Biotechnologies, Zymergen, Biomillenia, and Twist Bioscience. He has been honored with a National Security Science & Engineering Faculty Fellowship (NSSEFF), Sloan Fellow, Pew Fellow, Packard Fellow, NSF Career Award, Vaughan Lecturer, MIT TR35, and SynBiobeta Entrepreneurial Leadership Award.

Volterra-foredragene:

Senter for digitalt liv har valgt å hedre den italienske matematikk-biologen, Vito Volterra, med en løpende foredragsserie med høyprofilerte bidragsytere innen forskningsfeltene digital bioteknologi og livsvitenskap.

Vito Volterra ble professor i "rational" matematikk ved Universitetet i Pisa på slutten av 1800-tallet. Derfra utviklet han sin "theory of functionals", som han utviklet videre innen feltet integrale og integro-differensielle ligninger.

Informasjon om arrangementet

 • Tidspunkt:
  07. — 10. May 2019
  -
 • Sted:
  Oslo, Trondheim, Bergen
 • Arrangement:
  Volterra Lectures

Kontaktpersoner

Kjetill S. Jakobsen

k.s.jakobsen@ibv.uio.no
907 41 779

Profil

Volterra Lectures Helse Landbruk Marin