IPR-seminar

Innovasjon fra forskningsresultater kan ikke skapes uten å forstå immaterielle verdier og rettigheter. Hvordan kan vi sikre ideefangsten? Hvordan utvikle akademia-næringssamarbeid? Vi inviterer forskere og små- og mellomstore bedrifter (SMBer) til en lærerik dag om IPR!

Senter for Digitalt Liv Norge inviterer til et seminar om hvordan man kan og bør jobbe med IP i forskningsprosjekter. Fokus blir på bioteknologi og livsvitenskap og opplegget retter seg mot forskere, PhDer, postdoktorer i akademia og samarbeidende SMBer (utspinn og oppstarts-bedrifter / bedrifter med etablert forskningssamarbeid). Seminaret arrangeres i samarbeid med Foods of Norway (NMBU), SINTEF, Inven2, Innovasjon Norge og Onsagers.

Tirsdag 28. November 2017, 10:00-15:00 i Forskningsparken, Gaustadallèen 21, Oslo

Seminaret er åpent og gratis, men det kreves registrering.

Forskningsprosjekter i senteret kan få innvilget reisestøtte.

Ved behov blir seminaret holdt på engelsk.


Program:
Informasjon om arrangementet

  • Tidspunkt:
    28. Nov 2017
  • Sted:
    Forskningsparken, Gaustadallèen 21, Oslo
  • Arrangement:
    Konferanse / Workshop

Kontaktpersoner

Konferanse / Workshop Industri Workshop