Arrangementer

Senter for digitalt liv Norge har flere åpne arrangementer gjennom året. Dette inkluderer foredrag, debattmøter, workshops, kurs, seminarer og årskonferansen Digital Life.

Tidligere avholdte arrangementer:

Bli en del av senteret

Forsknings- og innovasjonsprosjekter kan bli en del av senteret direkte via utlysninger i Forskningsrådets program Bioteknologi for Verdiskapning (BIOTEK2021), eller gjennom søknad om partnerskap.

  • Universitetet i Bergen
  • NTNU
  • Universitetet i Oslo
  • -
  • Sintef